Tlačové správy

Na Strednej odbornej škole technickej v Košiciach jazykové bariéry búrajú športom

Na Strednej odbornej škole technickej Kukučínova 23 v Košiciach inovujeme telesnú a športovú výchovu.

Slávnostné otvorenie outdoor fitness ihriska v tretí deň nového školského roka (6.9.2023) má pre našu školu viacero významov. Ako uviedol riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch: „V tomto školskom roku je naším cieľom podpora športových aktivít študentov. Preto sme z vlastných zdrojov zriadili vonkajšie fitness ihrisko. Prostredníctvom športu chceme búrať bariéry, predsudky a predchádzať šikane“.

Nové možnosti športovania sú pre študentov ale aj učiteľov telesnej výchovy motivujúce. Nejde však len o podávanie výkonov.

Do školských lavíc zasadlo po prvýkrát aj viac ako 30 študentov z Ukrajiny. S procesom adaptácie a integrácie medzi slovenských spolužiakov by im mali pomôcť aj spoločné športové tréningy vo voľnom čase. Komunikácia pri športových aktivitách prebieha prirodzene, preto veríme, že aj takto pomôžeme chlapcom osmeliť sa a rýchlejšie komunikovať v slovenskom jazyku.

To nám zároveň pomôže naštartovať štúdium odborných predmetov. Zvlášť v cudzom jazyku je to spočiatku náročné, ale veríme, že to všetci zvládnu.

Študentom a študentkám vďaka ich aktivite a podpore učiteľky matematiky Mgr. Ing. Slavomile Lengyel-Mackovej pribudli aj nové dresy a exteriérové paletové sedenie podľa vlastného návrhu. „Zapojili sme sa so projektu Národného inštitútu vzdelávania mládeže „Participatívne rozpočty na školách“ a na základe prezentácie návrhov na zlepšenie školy od študentov a študentiek sme mohli investovať 1000€. Nie je to veľa, ale aj malé kroky zvyšujú ich rozhľad a motiváciu a inovujú vzdelávanie“, vysvetlila Mgr. Ing. Slavomila Lengyel-Macková.

 V minulom školskom roku bola hlavným cieľom školy podpora remesiel. Preto v školskom roku 2023/2024 pripravujeme 2. ročník súťaže zručností Podporujeme remeslá.

Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 vzdeláva študentov a študentky v stavebno technických odboroch murár, stolár, tesár, mechanik stavebno inštalačných zariadení technik energetických zariadení budov, mechanik elektrotechnik, mechanik hasičskej techniky, technik vodár vodohospodár a ochrana osôb a majetku pred požiarom.

Kontakt:

Mgr. Ivana Smrčová, smrcova.ivana@gmail.com, +421905742943

Stredná odborná škola technická Kukučínova 23, Košice

www.soskuke.sk,

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086558804710,

Instagram @sostkukucinova

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore