Tlačové správy

Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach pripravili výstavu Obrazy môjho domova – výber z tvorby významného maliara Jozefa Fabiniho

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Club milovníkov umenia Košíc pozývajú na výstavu pripravenú k 155. výročiu narodenia Jozefa Fabiniho.

Výstava Obrazy môjho domova prezentuje retrospektívny výber z tvorby významného východoslovenského maliara druhej polovice uplynulého storočia Jozefa Fabiniho (1908 – 1984), ktorý svoj ľudský aj výtvarný život spojil predovšetkým s Košicami. Vystavený súbor pripravený k umelcovmu jubileu sústreďuje a prezentuje umelcove diela zo súkromných zbierok a z majetku umelcovej rodiny.

Jozef Fabini sa vo svojej tvorbe venoval krajinomaľbe. Jeho ústrednou témou boli zobrazenia majestátnej krajiny a panorámy Spiša a jej typické scenérie. Nemenej typickým sa stali Fabiniho veduty s motívmi architektúry a detailov interiéru spišských mestečiek a podobne aj architektonické motívy z košického prostredia.

Výstava predstaví výber z umelcovej tvorby od polovice 50. rokov po obdobie polovice 80. rokov 20. storočia. Prezentuje autorov záujem o dominujúcu techniku olejomaľby a tiež približuje autorovu menej frekventovanú kresliarsku tvorbu, doloženú figurálnymi aj krajinárskymi motívmi kresbami ceruzkou a pastelom. Umelcovu tvorbu okrem olejomaľby a olejovej tempery charakterizuje ojedinelý záujem o enkaustiku, ktorej sa sústredene venoval. Autorova tvorba sa menila, prechádzala od pôvodne väčšej viazanosti na optickú formu a realistické videnie smerom k rukopisnej uvoľnenosti a maliarskemu oslobodzovaniu sa. V pozvoľne plynúcom prúde Fabiniho tvorby vzrastala umelcova záľuba o koloristické hodnoty maľby a zväčšovalo sa priznávanie dekoratívnych hodnôt obrazu a maliarstva samotného. Typickými sa stali veľké voľnejšie definované malirske plochy, výraznejšia štylizácia tvaru zobrazenia a koloristické nasadenie.

Výstavu Obrazy môjho domova slávnostne otvoríme 31. októbra 2023 v podkroví Historickej účelovej budovy VSM na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 21. januára 2024.

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič – peter1markovic@gmail.com

pozvánka_VSM_FABINI

Mgr. Katarína Ščerbanovská, múzejná pedagogička

propagačné oddelenie

Východoslovenské múzeum v Košiciach

 

Instagram – @vychodoslovenskemuzeum

Facebook – @vychodoslovenskemuzeum

www.vsmuzeum.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore