Aktuality

Európska novinárska cena za rok 2024 je otvorená záujemcom

Európska novinárska cena, ocenenie za kvalitu v oblasti Európskej žurnalistiky, je otvorená záujemcom, a to do 15. decembra 2023. Novinári zo 46 krajín Európskeho priestoru, Bieloruska a Ruska týmto spôsobom môžu prezentovať svoje najlepšie diela zverejnené v uplynulom roku. Majú tak príležitosť stať sa laureátom novinárskej ceny a byť ocenení sumou 10,000 eur.

Do súťaže sa môžu zapojiť novinári pôsobiaci v Európe ako aj novinári pracujúci pre niektoré z európskych médií. Podmienkou účasti je uverejnenie prihláseného diela v termíne od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2023.

Európska novinárska cena sa udeľuje v piatich kategóriách: Významná reportáž, Inovácie, Investigatívna reportáž, Migračná žurnalistika a Verejný prejav. Porota zároveň udelí Špeciálne ocenenie v oblasti Kvality žurnalistiky, ktorá sa netýka iba niektorej z kategórií či oblastí.

Prihlásené môžu byť iba príspevky do rozsahu  5,000 slov, vybrané práce budú preložené do anglického jazyka za účelom ich sprístupnenia širšiemu publiku.

Pre viac informácií ohľadom súťaže nájdete na stránke  https://www.europeanpressprize.com/before-you-enter/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore