Tlačové správy

Január – štartujúci mesiac predsavzatí, túžob a prianí sa v Galérii umelcov Spiša nesie v znamení bohatej programovej ponuky

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 1. – 31. 1. 2024
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Na stiahnutie:  www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, odštartuje nový rok 2024 kvalitnou programovou ponukou orientovanou pre široké spektrum návštevníkov: tvorivé dielne pre školy, ateliér pre rodiny s deťmi v rámci programu Nedeľný kreatívny ateliér, výtvarný workshop Open Studio a beseda v rámci projektu Orbis Pictus / Rozhovory o umení k životnému jubileu spišského sochára Imricha Svitanu (80). Počas celého mesiaca budú prebiehať Tvorivky Edu-Art pre všetky typy škôl, ktoré ponúkajú kreatívne dielne, komentované prehliadky a prednášky o umení.

Pre návštevníkov je pripravená ponuka troch aktuálnych výstav: Ľubo Stacho: Modlitba / Sacral Elementum VI., Helmut Bistika: Herzlicht | noch immer wichtig / stále dôležité, Tomáš Cetera: glob/lok; a dvoch stálych expozícií: Jozef Hanula a Terra Gothica. Bez časovej limitácie uvádzame na web stránke galérie virtuálne 3D prehliadky výstav a stálych expozícií.

Galéria umelcov Spiša je v januári pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 –16.00. Galéria je zatvorená v termíne 1. 1. / pondelok – Nový rok. Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 24. 1. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00.

AKTUÁLNE VÝSTAVNÉ PROJEKTY

ĽUBO STACHO: MODLITBA / SACRAL ELEMENTUM VI. | Chronologická projekcia autorovho diela s akcentom na duchovné odkazy od klasickej fotografie po nové médiá v tematickom dialógu a v rozsahu piatich dekád tvorby. Výstava reflektuje duchovnú podstatu tvorby a záujem o zobrazenie sakrálnych tém vo vybraných cykloch.

V rámci cyklu výstav Téma. Kurátorky: Lucia Benická – GUS, Monika Stacho.

HELMUT BISTIKA: HERZLICHT | noch immer wichtig / stále dôležité | Hľadanie slobody v tvorbe a živote prostredníctvom hry, kde haptická kvalita nájdených materiálov odkazuje na dotyk ako dôležitý aspekt fyzického a psychického liečenia (sa). Cyklus výstav Profily. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

TOMÁŠ CETERA: glob/lok | Záznamy glokálnych fragmentov získané ponorením sa do bytových jednotiek pitoreskných susedov. Zberateľské, chovateľské a poľovnícke vášne odzrkadľujú širšie spoločenské vzťahy a stávajú sa zámienkou na vytváranie nových konšpiračných teórií. Cyklus výstav Profily. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

 PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ | https://www.gus.sk/aktualne-programy/

14.1. 2024, nedeľa / 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: Vitrážová maľba. Tvorivé dielne pre celú rodinu! Maľba špeciálnymi farbami na sklenenú fľaštičku. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: € 5 / osoba, v cene prehliadka výstav.

19.1. 2024, piatok / 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: Kožená ozdoba. Dielne dostupné pre každého! Tvorba koženej ozdoby alebo obrázku tvarovaním a lepením. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: 5 € / osoba.

24.1. 2024, streda / 10.00 – 19.00 | DLHÝ DEŇ S UMENÍM Prehliadky aktuálnych výstav a stálych expozícií. Vstupné štandardné.

24.1. 2024, streda / 17.00 – 19.00 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Jubilanti: Imrich Svitana (80). O unikátnej tvorbe spišského sochára slovom i obrazom. Dialóg s jubilantom, krátky dokumentárny film a autorský katalóg uvádza Lucia Benická – riaditeľka GUS. Vstup voľný.

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY | https://www.gus.sk/skoly/

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond k 30. 6. 2023 tvorí 2 529 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu so zbierkou a aktuálnymi výstavnými konceptmi.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore