Aktuality

Stredoškolský odbor dizajn digitálnych aplikácií úspešne prešiel experimentálnym overovaním

Od nového školského roka si budú môcť Školy umeleckého priemyslu na celom Slovensku pridať odbor dizajn digitálnych aplikácií do svojho portfólia študijných odborov. Po päť ročnom experimentálnom overovaní ho Ministerstvo školstva zaradilo do siete stredných škôl.

V roku 2017 dostala Škola umeleckého priemyslu v Košiciach a v Trenčíne zelenú na otvorenie nového stredoškolského odboru dizajn digitálnych aplikácií. Po roku príprav sa začalo s jeho experimentálnych overovaním. Ako tvrdí jeho spoluautorka Ľubica Reváková zo ŠUP Košice, pri tvorbe vzdelávacieho programu tvorcovia učebného plánu reagovali na potreby zamestnávateľov: “Výtvarné umenie už dávno nie je len o tradičných technikách. Čoraz viac nové technológie hrajú dôležitú úlohu aj v tomto odvetví. S rastúcim počtom IT firiem vzniká prirodzená požiadavka aj na dizajnérov, ktorí okrem grafického dizajnu ovládajú aj celú stratégiu tvorby produktov a sú zdatní v digitálnych zručnostiach”.

Unikátom stredoškolského odboru dizajn digitálnych aplikácií je spolupráca so zamestnávateľmi. Už na začiatku experimentálneho overovania učiteľom pomáhali tvoriť  učebné plány odborníci z praxe z medzinárodných dizajnérskych spoločností. Podľa Senior UX dizajnéra Petra Leška z Tatra banky je veľmi dôležité, aby sa žiaci učili aktuálne trendy a vedeli tak reagovať na rýchle zmeny v digitálnom prostredí: “Mal som tú možnosť stáť pri zrode celého študijného odboru. Od začiatku bol nastavený tak, aby žiaci boli čo najviac spätí s praxou. Už od prvého ročníka žiaci dostávajú celoročné zadania od dizajnérov či už zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia alebo z Tatra banky. Pravidelne chodia do firiem prezentovať svoje výstupy, kde následne dostávajú od profesionálov spätnú väzbu.” Štátny vzdelávací program pre dizajn digitálnych aplikácií bol rovnako tvorený v spolupráci s odborníkmi. “S mojimi kolegami sa pravidelne zúčastňujem aj obhajob praktickej časti maturitnej skúšky. Dáva nám to skvelú príležitosť vidieť, kam sa žiaci posunuli a ako sú pripravení do praxe. Tým najšikovnejším ponúkame aj možnosť stáže už počas štúdia, alebo po skončení strednej školy príležitosť zamestnať sa.”

Tým sa však spolupráca nekončí. Pred pár rokmi dizajnéri spoločne s učiteľkami zo ŠUP Košice založili Občianske združenie UX / Košice, ktorého hlavnou činnosťou je podpora vzdelávania v oblasti User Experience (používateľská skúsenosť):

“Organizujeme rôzne podujatia, kde žiaci majú možnosť spoznať profesionálnych dizajnérov a získať kontakty. Okrem rôznych vzdelávacích aktivít pre stredoškolákov sa snažíme podporovať výučbu aj na základných školách a univerzitách. Dáva nám to väčšie možnosti podporovať digitálne zručnosti a kritické myslenie,” dodáva Reváková.

Dizajn digitálnych aplikácií je zameraný na tvorbu digitálnych produktov pre budúcich používateľov so zameraním na ich potreby. Žiaci získavajú zručnosti najmä z oblasti User Experience a User Interface (používateľské rozhranie).  Musia pochopiť celú stratégiu digitálnych produktov – od ideačných fáz, používateľských prieskumov, tvorbe funkčných prototypov a následné testovanie použiteľnosti. “Od prvého ročníka pracujú s Adobe balíkom a neskôr s momentálne najpopulárnejším dizajnérskym nástrojom Figma. Digitálne zručnosti získavajú aj na predmete základy programovacích jazykov či videotvorba. Zvládnuť musia digitálny marketing, vizuálnu komunikáciu a samozrejme aj tradičné výtvarné techniky, nakoľko študujú na umeleckej škole”, tvrdí Reváková. Absolventi odboru dizajn digitálnych aplikácií majú širokospektrálne zameranie. So svojimi zručnosťami sú pripravení ďalej študovať na vysokých školách alebo sa zamestnať v odbore. “Veľmi sa tešíme, že naši študenti sa dostali na výtvarné vysoké školy nie len v Košiciach, ale aj v Bratislave. Darí sa im aj na školách zameraných na marketing, manažment či informatika. Niektorí už teraz pracujú na pozíciách Junior UX dizajnér,” dopĺňa Reváková.

Vďaka úzkej spolupráci so Slovenskou User Experience Asociáciou majú nielen učitelia, ale aj žiaci možnosť ďalšieho profesionálneho rastu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Mgr. Ľubica Reváková, OZ UX / Košice, SUXA

tel. kontakt: +421 915 103 622

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore