Tlačové správy

Východoslovenské múzeum oživilo atmosféru gotických katedrál

Prvý piatkový večer v tomto mesiaci, ktorému prislúchal magický dátum 2. 2., patril vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (VSM), kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja (KSK), podmanivej gotike. Konala sa tam vernisáž pri príležitosti otvorenia novej expozície, dopĺňajúcej už sprístupnené expozície baroka a renesancie. Otvorením expozície Zaži Gotiku sa tak zavŕšilo a skompletizovalo zriadenie umelecko-historickej sekcie na prvom poschodí Historickej účelovej budovy VSM.

Projekt novej gotickej expozície vo Východoslovenskom múzeu bol finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z rozpočtu Košického samosprávneho kraja, v konečnej sume 230 tisíc eur.  Architektonický návrh expozície vytvorili renomovaní architekti Martina Šeša a Mateja Honíška a jeho realizácia bola v réžii tvorivého tímu z Ústavu technológií a inovácií z Bratislavy.

Po úvodných príhovoroch riaditeľa VSM, Dominika Béreša, vedúcej odboru kultúry KSK, Jany Knežovej a jedného z autorov architektonického návrhu, Martina Šeša, sa predviedlo zoskupenie Castellum Cassovia, ktoré vnieslo do múzea napätie a živelnosť stredovekých súbojov. Dramatické rytierske bitky vystriedala komentovaná prehliadka gotickej módy, prebiehajúca priamo na monumentálnom mramorovom schodisku Historickej účelovej budovy. Hudobným hosťom večera bola kapela Criona z Košíc, vďaka ktorej zaznel aj tradičný dobový folk.

Výnimočný bolo nielen program, ale aj samotné otvorenie expozície. Vstupovalo sa do nej po symbolickom odomknutí vysokých dvojkrídlových dverí za zvukov odbíjania chrámových zvonov, otočenia ťažkých kovových kľúčov v zámke a vŕzgania otvárajúcich sa stáročných dvier. Dominik Béreš, spolu s Janou Knežovou a Martinom Šešom vložili do pomyselných zámkov tri vzácne kľúče zo zbierok VSM, predznamenávajúce nielen svojím počtom, ale aj vzhľadom, čarovnú atmosféru výstavných siení.

Po vstupe do expozície čakalo na hostí prekvapenie, ktoré prinieslo spojenie histórie, zastúpenej vyše 700-ročnými exponátmi a súčasného umenia v podobe nápaditých podsvietených nosných konštrukcií, originálnych vitrín či vitráží, evokujúcich prvky gotických katedrál. Progresívne architektonické riešenie expozície vytváralo s dobovými skvostami výnimočný súzvuk.

Naším cieľom bolo podnietiť v návštevníkoch úžas podobný tomu, ktorý v nich vzbudzuje monumentálnosť gotických chrámov. Pri vstupe do nich si všímajú nielen nádherný mobiliár či drahocenné liturgické predmety, ale aj samotný priestor, iniciujúci pocit nesmiernosti a nadpozemskej krásy. Rovnakú dôležitosť, akú sme kládli na výber exponátov, ktoré pochádzajú výlučne zo zbierkových fondov Východoslovenského múzea, sme preto pripisovali aj vzhľadu a atmosfére výstavných priestorov. Chceli sme dosiahnuť, aby sa nosné konštrukcie nevyznačovali len účelnosťou, ale aj estetickosťou a vniesli do jednotlivých siení nádych moderného dizajnu. Verím, že aj tento faktor ovplyvní celkový dojem návštevníkov z expozície a vyvolá v nich hlboký zážitok,“ vysvetlil riaditeľ VSM, Dominik Béreš.

Slová Dominika Béreša potvrdili i viacerí hostia, ktorí obdivovali vzácne exponáty a súčasne lomené oblúky vysokých vitrín, pripomínajúcich štíhle gotické okná katedrál či spomínané podsvietené kovové nosníky, evokujúce elegantné chrámové piliere, podobné svojou stavbou tým, ktoré tvoria základ významnej Baziliky Saint- Denis, postavenej prevažne v gotickom štýle. Atmosféru priestoru umocnilo aj vitrážové rozetové okno, ktoré sa po potiahnutí zvona rozžiarilo, vrhalo na steny a strop miestnosti mystické farebné odlesky a stalo sa tak dominantou stmavnutého priestoru.

Z rozhovorov prítomných hostí bolo zrejmé, že expozícia i vernisáž prevýšili ich očakávania. Gotike tak možno zaželať jediné –  ešte mnoho užasnutých návštevníkov, ktorí si z nej odnesú pocit nesmiernosti a krásy.

Lenka Šafranová , vedúca propagačného oddelenia

Východoslovenského múzea v Košiciach

   

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore