Tlačové správy

Virtuálna učebňa pre energetikov aj strechárov

Virtuálna realita nie je len na zábavu. Presvedčia vás o tom žiaci a učitelia na Strednej odbornej škole technickej v Košiciach, kde odteraz budú virtuálnu realitu využívať najmä v rámci odborov mechanik stavebno inštalačných zariadení, technik energetických zariadení budov ale aj stolári, strechári či tesári. Slávnostné otvorenie špecializovanej učebne sa uskutoční vo štvrtok 8. februára 2024 o desiatej.

„Našim cieľom je dlhodobo zatraktívňovať stavebno technické odbory ale aj tradičné remeslá. Jedným z prostriedkov je aj využívanie moderných technológií a otvorený prístup k inováciám. Virtuálnu učebňu sa nám podarilo zriadiť vďaka projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach,“ vysvetľuje Mgr. Ivana Hostovičaková, zástupkyňa riaditeľa školy.

Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch:Pre školu je veľmi dôležité, aby reflektovala potreby trhu práce, ale aj pokrok v rámci technológií. Som veľmi rád, že sa nám podarilo projekt IROP úspešne ukončiť a posunúť vzdelávanie na Strednej odbornej škole technickej opäť vpred. Myslím si, že to v konečnom dôsledku ocenia všetci, študenti, učitelia, rodičia aj zamestnávatelia.“

V praxi si učitelia odborných predmetov pripravia vyučovaciu hodinu v jednom z 30 000 3D modelov. Študentky a študenti sa potom priamo vo virtuálnom svete zoznámia napríklad s konštrukciou a prevádzkou energetických zariadení. Prostredníctvom svojich avatarov si vyskúšajú,  ako majú vhodne inštalovať fotovoltické panely, alebo v inom modeli skonštruujú krov strechy. Všetko si preveria v bezpečnom virtuálnom prostredí a s asistenciou učiteľov odborných predmetov. Na odbornom výcviku si  potom tieto zručnosti budú môcť ďalej trénovať s majstrami na reálnych stavbách.

Okrem praktických remeselných zručností bude virtuálna trieda slúžiť aj na tréning angličtiny, na ktorý ju využijú študenti všetkých odborov; mechanik hasičskej techniky, technik vodár vodohospodár, mechanik elektrotechnik, murár, stolár, tesár, krajčírka. Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 v Košiciach vznikla ako vzdelávacie centrum podniku Pozemné stavby. Vo vzdelávaní sa opiera o svoju 75 ročnú skúsenosť a tradičné stavebné remeslá.

Kontakt:

Mgr. Ivana Smrčová, smrcova.ivana@gmail.com, +421905742943

www.soskuke.sk

https://www.facebook.com/strednaodbornaskolatechnickakukucinova

https://www.instagram.com/sostkukucinova/

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore