Tlačové správy

Po 15 rokoch končí riaditeľ SOŠT Kukučínova

Na Strednej odbornej škole technickej pôsobil PhDr. Ján Pituch ako zástupca riaditeľa a neskôr riaditeľ školy dohromady 25 rokov. Dnes sa jeho funkčné obdobie končí a vystrieda ho nová riaditeľka PaedDr. Zuzana Lenártová.

Ján Pituch sa stavebným remeslám venuje celý život. Najskôr ako učeň, neskôr majster odborného výcviku a zástupca riaditeľa. Spolu s PhDr. Milanom Lazorčákom sa im  podarilo bývalú školu Pozemných stavieb a neskôr Stavebné učilište zrekonštruovať a strojnásobiť počet žiakov a zamestnancov. Učebným odborom murár, stolár, tesár, strechár či maliar dodali kredit, ktorý tieto profesie roky strácali. Študentov začali tiež vzdelávať v nových odboroch mechanik hasičskej techniky a od roku 2016 na základe spolupráce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou aj technik vodár vodohospodár. V tomto období sa škola stala najväčšou technickou strednou školou v košickom kraji s 1045 žiakmi.

Víziu poskytovať vzdelanie aj žiakom z marginalizovaných skupín a sociálne znevýhodneného prostredia  začal riaditeľ Pituch napĺňať aj na 11 elokovaných pracoviskách. Od roku 2011 vzdelávajú majstri a majsterky žiakov v dvojročných odboroch stavebná výrobavýroba konfekcie napríklad  v Bidovciach, Kecerovciach, Veľkej Ide, v Slanci, Turni nad Bodvou ale aj na Luníku IX.

Najnovšie na škole pribudla virtuálna učebňa a deväť nových drevoobrábacích strojov z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach. „Mojím zámerom bolo ešte zväčšiť kapacitu a plne zariadiť dielňu odboru Technik energetických zariadení budov. Na tomto projekte sme začali pracovať, pretože spracovanie energie z rôznych zdrojov je budúcnosť úspešného stavebníctva. A odborníkov na stavebné remeslá je na Slovensku stále málo.“ vysvetľuje riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch, ktorý bol inšpiráciou a motiváciou aj pre mnohých kolegov.

„Nebol len riaditeľom, ale aj dušou, srdcom, pilierom tejto školy. Podarilo sa mu vytvoriť aktívne prostredie, pretože škola nie je len vzdelávacou inštitúciou. Je to miesto, kde sa rodia sny, ambície a budúcnosť,“ dodáva Mgr. Andrea Gajdošová, MBA poverená riadením odboru školstva Košického samosprávneho kraja.

Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 Košice oslavuje v tomto roku 75 výročie svojho založenia. Vzdelanie poskytuje v maturitných aj učebných odboroch: mechanik hasičskej techniky, technik vodár vodohospodár, mechanik elektrotechnik, mechanik stavebno inštalačných zariadení, technik energetických zariadení budov, murár, stolár, strechár, tesár, maliar a krajčírka, stavebná výroba a výroba konfekcie.

 Kontakt:

Mgr. Ivana Smrčová, smrcova.ivana@gmail.com, +421905742943

www.soskuke.sk

https://www.facebook.com/strednaodbornaskolatechnickakukucinova

https://www.instagram.com/sostkukucinova/

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore