Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša uvádza prezentáciu tvorby fotografa Ľuba Stacha v rámci programu Orbis Pictus a Medzinárodného dňa turistických sprievodcov

  • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia:  ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Ľubo Stacho – Tvorivá cesta (80)
  • DLHÝ DEŇ S UMENÍM / galéria otvorená 10.00 – 19.00
  • Termín / čas podujatia: streda, 21. 2. 2024, v čase 17.00 – 19.00
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Web:  www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pripravila v stredu, 21. 2. 2024, v čase 17.00 – 19.00 fórum Orbis Pictus / Rozhovory o umení ‒ prezentáciu tvorby vizuálneho umelca Ľuba Stacha (80).

Na podujatí, spojenom s komentovanou prehliadkou autorskej výstavy Modlitba / Sacral Elementum VI. (v kurá-torskej koncepcii Moniky Stacho a Lucie Benickej), uvedie Stacho svoju tvorivú cestu od dokumentárnej fotografie až po výtvarné projekty, performancie, inštalácie, intermediálne presahy, či mail-artové projekty.

Program je realizovaný rámci Medzinárodného dňa turistických sprievodcov.

Kurátorka výstavy a riaditeľka Galérie umelcov Spiša Mgr. Lucia Benická uvádza:

„Fotograf Ľubo Stacho patrí k najvýznamnejším predstaviteľom súčasnej slovenskej fotografickej scény, ako aj k zakladateľom fotografického štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho osobitý tvorivý prínos spočíva v konceptuálnej interpretácii a v prekročení hraníc tradičnej fotografie smerom k novým médiám. Autor má za sebou významné tvorivé portfóliá, ktoré prezentoval na domácej i zahraničnej umeleckej scéne, ako i množstvo publikácií, reflektujúcich „časozber“ v realizovaných projektoch. Stachova tvorba je na slovenskej fotografickej scéne unikátom a prináša ojedinelé interpretácie vybraných tém, kombinujúc teóriu (ikonografiu, terénny a archívny prieskum) s fotografickým konceptuálnym a výtvarným dokumentom v rôznych formách výstupov (veľkoformátové fotografie, inštalácie, mediálne prezentácie a pod.). Výstava Modlitba / Sacral Elementum VI. je chronologickou projekciou autorovho diela s akcentom na duchovné odkazy, od klasickej fotografie po nové médiá, v tematickom dialógu a v rozsahu piatich dekád tvorby. Reflektuje duchovnú podstatu Stachovej tvorby a jeho záujem o zobrazenie sakrálnych tém vo vybraných cykloch, v ktorých dominuje metafora i časozber, ako i duchovné a umelecké bohatstvo viery.“

Dlhý deň s umením realizuje Galéria umelcov Spiša raz mesačne v stredu, keď sú expozície a aktuálne výstavy sprístupnené návštevníkom od 10.00 do 19.00, s cieľom prepojiť prezentácie a komentované prehliadky výstav s večernými programami.

Linky:

Profil autora:

Ľubo Stacho (*13. 8. 1953, Handlová) vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave (1976) a Filmovú akadémiu múzických umení (FAMU) v Prahe (1985). V r. 1990 založil štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde do r. 2023 viedol ateliér Laboratórium fotografie. V r. 2010 bol menovaný za profesora. Stacho je držiteľom mnohých domácich a zahraničných ocenení, samostatne vystavoval v Pittsburghu (USA), Viedni (AUS), Tel Avive (IL), Tokiu (JP), Berlíne (DE), Varšave (PL), Kaunase (LT) a ďalších mestách i krajinách. Stachove fotografie sa nachádzajú v mnohých svetových zbierkach. Od r. 2008 spolupracuje na projektoch so svojou manželkou Monikou Stacho. Žije a tvorí v Bratislave.

Link: https://lubostacho.webnode.sk/

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond k 30. 6. 2023 tvorí 2 529 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu so zbierkou a aktuálnymi výstavnými konceptmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore