Tlačové správy

Pomôžte študentom veterinárnej medicíny – darujte telo vášho zvieracieho miláčika

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a jej Katedra morfologických disciplín otvárajú darcovský program, ktorý by mal pomôcť študentom veterinárnej medicíny pri praktických cvičeniach. Na verejnosť sa obracajú s výzvou na darovanie tiel uhynutých spoločenských zvierat – psov, mačiek, morčiat, ale aj zajacov, hydiny, či iných malých aj exotických domácich miláčikov, ktoré chovajú. Ak darca odovzdá telo takéhoto zvieraťa univerzite, nemusí zaplatiť žiaden poplatok. Ako výraz vďaky a úcty v prípade záujmu univerzita zverejní meno a fotografiu domáceho miláčika v Galérii darcov na svojom webovom portáli.

Univerzita sa obracia sa na verejnosť, aby pomohla nastupujúcej generácii veterinárnych lekárov a lekárok pri vytváraní lepších podmienok výučby patologickej anatómie na katedre morfologických disciplín. Študenti veterinárnej medicíny sa počas prednášok a cvičení podrobne zoznamujú s anatómiou rôznych druhov zvierat, ale aj morfologickými zmenami, ktoré vznikajú počas rôznych patologických procesov. Teoretické vedomosti dopĺňajú praktickými skúsenosťami a zručnosťami na cvičeniach. Nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia je dostatok anatomického (pitevného) materiálu. Katedra morfologických disciplín UVLF získava takýto materiál stále zložitejšie. Pritom pre študentov tretieho, štvrtého a piateho ročníka študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom i anglickom jazyku potrebuje počas jedného semestra 100 až 120 kadáverov.

„Jedným z dôvodov, prečo nám anatomický materiál chýba, je trend pochovávať telá psov a mačiek na zvieracích cintorínoch. Chápeme, že majitelia si so svojimi spoločenskými zvieratami vytvárajú silný citový vzťah, ktorý chcú ukončiť aj symbolickým krokom. No pokles počtu tiel uhynutých zvierat v posledných rokoch výrazne ovplyvňuje možnosti našich študentov získať vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré potrebujú pri pomoci živým zvieracím miláčikom,“ vysvetľuje vedúci Katedry morfologických disciplín UVLF prof. MVDr. Róbert Herich, PhD.

Univerzita chce preto osloviť majiteľov spoločenských zvierat, ktorí sa stotožňujú s takýmto riešením. Majiteľovi, ktorý odovzdá telo uhynutého zvieraťa na Katedre morfologických disciplín UVLF, nebude účtovaný žiaden poplatok za jeho likvidáciu a zároveň dostane možnosť zverejniť fotografiu s menom svojho uhynutého domáceho miláčika v obrazovej GALÉRII DARCOV, ktorú vytvorí UVLF na svojom webovom portáli www.uvlf.sk

„Veríme, že nájdeme podporovateľov, ktorí sa takýmto spôsobom budú podieľať na skvalitnení vzdelávania i rozvoji zručností budúcich veterinárnych lekárov, aby po absolvovaní štúdia mohli erudovane pomáhať pri liečbe ďalších zvierat,“ dodáva Róbert Herich.

S možnosťou darovať telo uhynutého domáceho zvieracieho spoločníka na vzdelávacie účely sa univerzita obráti na verejnosť prostredníctvom letákov vo veterinárnych ambulanciách aj v Univerzitnej veterinárnej nemocnici, prostredníctvom oznamov na webe a sociálnych sieťach a o spoluprácu požiada aj Komoru veterinárnych lekárov SR.

Telo uhynutého zvieraťa môžu darcovia odovzdať v priestoroch UVLF v pavilóne č. 17 – Príjem kadáverov v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod. V prípade záujmu môžu o viac informácií požiadať na telefónnom čísle +421 915 984 709.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore