Tlačové správy

Počas jarných prázdnin ponúka Galéria umelcov Spiša pre celú rodinu „tvorivky“ a na konci prázdnin Nedeľný kreatívny ateliér

 • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Názov podujatia: Jarné prázdniny v Galérii umelcov Spiša
 • Termín / čas podujatia: pondelok – piatok, 26. 2. – 1. 3. 2024; v čase 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00
 • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
 • Web:                                                    www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pripravila počas obdobia jarných prázdnin v termíne 26. 2. – 1. 3. 2024 programovú ponuku orientovanú pre rodiny s deťmi, mestské a prímestské tábory i pre kreatívnych jednotlivcov. Program pozostáva z komentovaných prehliadok výstav a tvorivých dielní, zameraných na rôzne výtvarné techniky. Tvorivé prázdninové programy zavŕši galéria Nedeľným kreatívnym ateliérom v nedeľu, 3. 3. v čase 13.00 – 15.30.

PROGRAM

Pondelok – piatok, 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 | TVORIVÉ DIELNE

Vstupné: 5 € / osoba, doprovod / zdarma.

Viac info: https://www.gus.sk/jarne-prazdniny-v-galerii-2/

Rôzne výtvarné techniky a interpretačné tvorivé dielne k výstavám:

 • Glitrový obrázok | Maľba farebnými lepidlami na CD.
 • Retro tapiko | Tvorba textilnej tapisérie.
 • Maľba na sklo | Maľba farbami na sklo.

Minimálny počet účastníkov: 3. Potrebné nahlásenie vopred!

V cene prehliadka výstav, výtvarný materiál v réžii galérie.

Nedeľa, 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: MAĽOVANÉ ODLIATKY

Vstupné: 5 € / osoba, doprovod / zdarma.

Viac info: https://www.gus.sk/jarne-prazdniny-v-galerii-2/

Odlievanie sadry do plechových formičiek s následným vymaľovaním vodovými farbami.

Lektorka: Anna Timková – GUS.

Maximálny počet účastníkov: 20.

V cene prehliadka výstav, výtvarný materiál v réžii galérie.

Utorok – piatok, 10.00 – 17.00, nedeľa, 11.00 – 16.00 | PREHLIADKY VÝSTAV

Vstupné: štandardné.

Prehľad výstav: https://www.gus.sk/aktualne-vystavy/

 • Ľubo Stacho: Modlitba / Sacral Elementum VI.
 • Helmut Bistika: Herzlicht | noch immer wichtig / stále dôležité.
 • Tomáš Cetera: glob/lok.
 • Dve stále expozície: Jozef HanulaTerra Gothica.

 

Kontakt, rezervácie:

programy@gus.sk, 0948 882 719

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie na Slovensku. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond k 31. 12. 2023 tvorí 2 561 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Teraz Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu so zbierkou a aktuálnymi výstavnými konceptmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore