Tlačové správy

Slovenský štát bol založený na ťažkých morálnych zlyhaniach

Historik M. Pekár: Nič nezdiskreditovalo myšlienku samostatného štátu Slovákov tak, ako práve štátnosť z rokov 1939 až 1945.

Verejnosť na Slovensku si v týchto dňoch pripomína 85. výročie vyhlásenie Slovenského štátu (14. marca 1939) – prvého samostatného štátneho útvaru Slovákov z rokov 1939 až 1945. Historici venujú kontroverznému obdobiu jeho existencie zvýšenú pozornosť.

Pri interpretáciách udalostí z marca 1939 prevažuje názor, že išlo o synergické pôsobenie vonkajších a vnútorných činiteľov,“ konštatuje vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Zdôrazňuje, že rozhodujúci bol záujem nemeckej zahraničnej politiky rozbiť Česko-Slovensko. K tomu sa pridalo viacero vnútorných problémov, najmä ochota časti slovenskej politickej reprezentácie – na čele s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou (HSĽS) – kolaborovať s nacistami.

Slovenská republika z rokov 1939 až 1945 síce prispela k dotvoreniu Slovákov do podoby moderného politického národa, ale cena bola príliš vysoká. Nič nezdiskreditovalo myšlienku samostatného štátu Slovákov tak, ako práve štátnosť z rokov 1939 – 1945. Bola totiž založená na ťažkých morálnych zlyhaniach – demontáži demokracie, rasovej a národnostnej xenofóbii, aktívnej podpore holokaustu, perzekúciách občanov či účasti vo vojne po boku nacistického Nemecka,“ upozorňuje historik M. Pekár a zároveň akcentuje, že by sme sa mali z uvedeného poznania poučiť – smerom k rozvážnym rozhodnutiam v súčasnosti aj do budúcnosti.

  • Názvoslovná poznámka:

Odborný úzus vo vzťahu k označeniu štátu:

  • Slovenský štát – od 14. marca 1939 do 21. júla 1939 (oficiálny názov),
  • Slovenská republika – od 21. júla 1939 do zániku v máji 1945 (oficiálny názov),
  • slovenský štát – voľné, opisné označenie celého obdobia trvania štátnosti (1939 – 1945).

Spracoval a médiám sprostredkoval:

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore