Tlačové správy

Svetlo v puklinách. Byť ženou v čase holokaustu

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – pri príležitosti 85. výročia vzniku Slovenského štátu a mesiaca žien v histórii – sprístupní výstavu venovanú ženám počas holokaustu. Výstava bude inštalovaná v priestoroch katedry v budove Platón na Moyzesovej 9 v Košiciach od 14. marca do 12. apríla 2024.

Výstavu vytvorilo Oddelenie putovných výstav, Múzejné oddelenie Inštitútu Yad Vashem v Jeruzaleme a jej prezentáciu v priestoroch FF UPJŠ umožnil inovatívny koncept výstav a prezentácií ready2print.

Výstava vyjadruje jedinečný hlas židovských žien v období holokaustu: ich rozhodnutia a reakcie tvárou v tvár zlu, brutalite a neúprosnému utrpeniu, s ktorým sa museli popasovať. Odhaľuje dojímavé osobné príbehy, ktoré sa skrývajú za historickými udalosťami, a poskytuje tváre a hlasy v temnote a tichu. Predstavuje deväť aspektov každodenného života židovskej ženy počas holokaustu: láska, materstvo, starostlivosť o iných, krása a telesnosť, odpor a záchrana, priateľstvo, viera, jedlo a umenie. Každý aspekt je doplnený osobným príbehom, citátom a rozprávaný v prvej osobe.

Jedným zo zámerov organizátorov výstavy Svetlo v puklinách je poukázať na charakter slovenskej štátnosti z rokov 1939 – 1945, ktorá sa okrem iného spája s rasovou a národnostnou xenofóbiou, aktívnou podporou holokaustu a perzekúciami vlastných občanov.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:    +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore