Tlačové správy

Kariéra na Slovensku – sen alebo realita? Ôsmy ročník Dňa kariéry s Milanom Kolcunom na UPJŠ

Zamestnávateľov a študentov privítame na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v stredu 10. apríla 2024 od 9:30 hod. v budove Sokrates v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ. Ústrednou témou aktuálneho ročníka je kariéra na Slovensku.

Deň kariéry organizovaný Univerzitným poradenským centrom UPJŠ (UNIPOC) je skvelou príležitosťou pre študentov univerzity stretnúť kvalitných zamestnávateľov na jednom mieste ešte pred úspešným ukončením štúdia. Zároveň poskytuje priestor pre zamestnávateľov informovať záujemcov o prácu a budúcich absolventov o benefitoch a možnostiach kariérneho rastu v ich spoločnosti. Ôsmy ročník podujatia sa začne už tradične spoločnými biznis raňajkami vedenia UPJŠ s pozvanými zamestnávateľmi  a vystavovateľmi. Následný program bude rozdelený do dvoch samostatných zón – PROMO a INSPIRATION zóny. Študentská jedáleň na Moyzesovej 9 v Košiciach sa 10. apríla 2024 od 9:30 hod. do 12:00 hod. premení na  veľtrh zamestnávateľov a pracovných príležitostí,    na ktorom odprezentuje ponuku práce 24 firiem: Fpt Slovakia, s. r. o.; MEDIREX GROUP; ORL Humenné, s. r. o.; Dr. Martin Zubná klinika; Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie (AdLa), s. r. o.;  Čechová & Partners; Holcim European Business Services; PARTNERS GROUP SK, s. r. o.; U. S. Steel Košice;  Vista, s. r. o.; Váš Lekár, s. r. o.; Zurich Insurance Ltd. a ďalší.

V rámci INSPIRATION zóny o 10. hodine vystúpi niekdajší absolvent UPJŠ, spisovateľ, prekladateľ a najznámejší košický „potulkár“ Milan Kolcun, ktorý bude spolu s ďalšími zaujímavými hosťami diskutovať na tému podujatia – Kariéra na Slovensku. Program bude pokračovať panelovou diskusiou s hostkami – úspešnými vedkyňami a výskumníčkami doma na UPJŠ aj  v zahraničí. Svoju prácu predstavia prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. z filozofickej fakulty, doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., univerzitná profesorka z lekárskej fakulty, doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z prírodovedeckej fakulty a JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD. z právnickej fakulty a Centra transferu technológií TIP-UPJŠ. Pre študentky a študentov je pripravená zaujímavá súťaž, ktorá bude vyhodnotená v závere programu.

Jednou z aktuálnych tém, ktorá je čoraz častejšie diskutovaná, je odliv mozgov zo Slovenska alebo tzv. brain drain. Práve preto sme sa rozhodli tému ôsmeho ročníka Dňa kariéry na UPJŠ venovať kariére na Slovensku. Budeme spoločne so študentmi hľadať odpoveď na otázku, čo charakterizuje mladých, ktorí preferujú odchod za prácou do inej krajiny, a  naopak čo môžu ponúknuť domáci zamestnávatelia svojim budúcim zamestnancom, aby ich motivovali vykročiť na svoju profesijnú dráhu práve v  ich podniku.  Stále aktuálna je aj téma rodovej rovnosti najmä v pracovnom prostredí, z toho dôvodu sme do panelovej diskusie pozvali štyri úspešné vedkyne a pedagogičky pôsobiace na UPJŠ  s cieľom motivovať naše študentky na ceste k ich vlastnému kariérnemu rastu,“ informovala riaditeľka UNIPOC a organizátorka podujatia RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.

Ďalší vystavovatelia:

 • Detská fakultná nemocnica Košice
 • EURES Slovensko
 • Erasmus+ mobility
 • Košice IT Valley z. p. o.
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
 • Nexteria
 • Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
 • Teach Next
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • WorkSpace Europe

Univerzitné poradenské centrum

Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v skrátenom tvare UNIPOC, je špecializovaným pracoviskom so zameraním na odbornú pomoc študentom s prekonávaním ťažkostí, s ktorými sa stretávajú  v osobnom alebo študijnom živote. UNIPOC poskytuje študentom UPJŠ bezplatné psychologické poradenstvo, kariérové služby, poradenstvo v efektívnom učení, právne a sociálne poradenstvo.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

Web: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/den-kariery/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore