Tlačové správy

Tlačová správa o priebehu podpisovej akcie za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Dňa 12. 9. 2012 sa v Dome novinárov v Bratislave konala tlačová beseda občianskej iniciatívy za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa pracovného pokoja.

Na tlačovej besede zazneli nasledovné informácie:

K dnešnému dňu prišlo k organizátorom viac ako 50 000 podpisov od občanov. Podpisová akcia nadobúda aj výrazný ekumenický rozmer, okrem rímsko – katolických občanov ju podporujú aj evanjelické spoločenstvá, pravoslávni, gréckokatolíci, ako aj občania bez náboženského vyznania.
K iniciatíve za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa pridávajú aj umelci. Ako príklad možno uviesť pedagóga a umelca Mgr. Ivana Pavliska z Ružomberka. Tento umelec pocítil veľký smútok, keď prvýkrát počul o zámere premiéra Róberta Fica zrušiť, resp. presúvať tento sviatok. Ako výraz svojho umeleckého prežívania tejto situácie, začal maľovať obraz Panny Márie Sedembolestnej, ktorého farebnú kópiu poslal organizátorom podpisovej akcie. V prílohe Vám zasielame uvedený obraz.
Ďalej organizátori informovali o národnej púti, ktorá vyvrcholí v bazilike v Šaštíne dňa 15. septembra 2012 slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod., ktorej hlavným celebrantom bude slovenský kardinál Jozef Tomko. Pri tejto príležitosti sa bude konať dňa 15. septembra (sobota) aj cyklopúť z Bratislavy do Šaštína. Bližšie informácie o uvedenej cyklopúti sa nachádzajú

Organizátori informovali, že do 7. októbra 2012 budú zbierať podpisy. Následne prosia o doručenie všetkých podpisových hárkov na adresu p. Lenczovej, ktorá je uvedená v podpisových hárkoch do 15. októbra 2012.

V druhej polovici októbra 2012 oficiálne požiadajú predsedu vlády SR p. Róberta Fica o osobné stretnutie a zaujatie stanoviska k tejto problematike. V závislosti od reakcie p. premiéra rozhodnú o ďalšom postupe ako ochrániť tento sviatok ako deň pracovného pokoja na Slovensku.

Za organizátorov
Martin Dilong – právnik

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore