Tlačové správy

Iniciatíva občanov za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Dňa 25. 10. 2012 sa konala v Dome Novinárov v Bratislave tlačová konferencia Iniciatívy občanov za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa pracovného pokoja.

Na tlačovej besede bolo uvedené:

  1. Celkovo počet podpisov občanov z celého Slovenska pod otvorený list predsedovi vlády SR presiahol viac ako 117.000. Podpisy ešte stále prichádzajú.
  2. Zástupcovia občianskej iniciatívy informovali o liste, ktorý dňa 24. 10. 2012 odovzdali pre predsedu vlády p. Róberta Fica na Úrade vlády SR.

V liste adresovanom predsedovi vlády SR požiadali o osobné stretnutie s pánom premiérom. Predmetom stretnutia by malo byť zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa pracovného pokoja.

List ďalej obsahoval výzvu na otvorený dialóg s predsedom vlády SR. Ako vhodnú formu verejného dialógu navrhli zástupcovia občianskej iniciatívy možnosť uskutočnenia dvoch verejných diskusií v elektronických médiách – jednu v rozhlase a druhú v televízii.
Počas tlačovej konferencie bol prečítaný text z evanjelia sv. Jána o Ježišovej Matke Márii, ktorú zomierajúci Ježiš zveruje učeníkovi Jánovi. Sv. Ján v biblickom význame zastupuje celé ľudstvo, ktoré dáva Ježiš pod ochranu Panny Márie.

Keď pozeráme na históriu slovenského národa, tento biblický text je veľmi priliehavý a výstižný pre slovenský národ. Slovenský národ úspešne prekonal ťažké historické skúšky aj vďaka tomu, že má za svoju Patrónku Pannu Máriu Sedembolestnú. Na toto by sme nemali zabúdať v dnešných časoch ekonomickej, finančnej a morálnej krízy.

Vo všetkých dôležitých etapách našej histórie nám bola Mária ochrankyňou a obrazom identity kresťanskej, národnej i občianskej. Mária je Patrónkou všetkých obyvateľov Slovenska, veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle! Mária je monumentom viery, lásky a vernosti….!

Preto touto podpisovou akciou voláme – s mandátom vysokého počtu podpisov mužov a žien Slovenska (117 290 k 20. októbru 2012, a podpisy stále ešte prichádzajú):

Nesiahajte nám na raz ustanovený sviatok a deň pracovného pokoja pre všetkých občanov a občianky SR, na 15. september, deň Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Je symbolom našej kresťanskej, ľudskej, národnej a kultúrnej identity. Nesiahajme na tento vzácny symbol jednoty. Má silu byť svetlom v časoch ekonomických i spoločenských kríz. Bez stáročiami overeného duchovného symbolu v globalizovanom svete nemáme budúcnosť ani ako národ, ani ako štát!

Naše hlavné argumenty v prospech rešpektovania symbolickej hodnoty tohto sviatku:

  1. Skúsenosť nám ukazuje, že nielen ekonomická prosperita, ale aj kvalita vzťahov v spoločnosti sú podmienkou prežitia našej i každej spoločnosti.
  2. Kvalitu spoločenských vzťahov podstatne ovplyvňujú hodnoty, aké preferuje spoločnosť a jej vodcovia, politici. Duchovné a kultúrne hodnoty, národné tradície sú spojivom vzťahov v spoločnosti a základom súdržnosti spoločnosti. Ak hodnotám nedáme priestor, vzťahy sa menia na zvlčilé vzťahy sebazáchovného správania sa.
  3. Argumenty podnikateľov a niektorých politikov, že v záujme riešenia ekonomickej a finančnej krízy je treba rušiť sviatky ako dni pracovného pokoja – do toho výberu padol i sviatok Sedembolestnej Matky Krista, Patrónky Slovenska – vyjadrujú jednostranný a pragmatický prístup k situácii na Slovensku. Dá sa z neho vyčítať asi toto: „Hlavne, aby sme mali dosť práce a tovarov, „chlieb a hry“ – duchovné hodnoty sú druhoradé …“Nechceme, aby prevládali takéto postoje, ktoré nemyslia v dlhodobejšom horizonte budúcnosti našej spoločnosti.
  4. Táto občianska iniciatíva vznikla 4.7 2012 vyhlásením podpisovej akcie a listami pánu premiérovi a pánu prezidentovi – aby sme zobudili občanov a občianky z letargie a politikov z ich jednostranného pragmatizmu. Prečo si Slovensko zaslúži ponechať sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, ako deň pracovného pokoja“? Lebo ľudia na Slovensku sa po stáročia hlásili k svojej Patrónke, Sedembolestnej Matke Krista. Ona je symbolom vernosti svojmu poslaniu – byť Matkou Vykupiteľa ľudského rodu, až pod jeho kríž, na ktorom umieral. Ona vyjadruje identitu národa, ktorý vo svojej väčšine chce zostať ľudsky citlivý, pracovitý a solidárny s ostatnými.

Za zástupcov občianskej iniciatívy:
Martin Dilong, právnik
Terézia Lenczová, výskumná pracovníčka

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore