Tlačové správy

Podporné stanovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika k štrajku učiteľov v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa od svojho vzniku nepretržite podieľa na príprave učiteľov na základnej a strednej škole. Z toho dôvodu si plne uvedomuje dlhodobo sa zhoršujúcu pozíciu vo vzdelávaní na všetkých typoch škôl na Slovensku. Necitlivé zásahy do vzdelávacieho systému viedli k výraznému zníženiu kvality vzdelávania, ale aj k zníženiu spoločenského a finančného ocenenia učiteľov. Tento jav je o to závažnejší, že jeho neriešenie sa už prejavuje celkovým poklesom kvality absolventov našich škôl na všetkých stupňoch vzdelávania a bude mať priamy dopad aj na ďalšie generácie.

Napriek faktu, že štrajk je jedným z krajných riešení, podporujeme úsilie učiteľov o prezentáciu problémov nahromadených v našom vzdelávacom systéme a ich snahu o zodpovedné a konštruktívne riešenie celého problému.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore