Tlačové správy

Budúci záchranári zasahovali pri simulovanej dopravnej nehode

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti (KUZS) Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove zorganizovala taktické cvičenie budúcich zdravotníckych záchranárov v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS). Podujatie, ktorého sa zúčastnilo 200 osôb, sa za aktívnej účasti profesionálov zo zložiek IZS uskutočnilo v priestoroch areálu prírodného kúpaliska Delňa.

Cieľom cvičenia bolo aktívne využitie manažérskych schopností študentov v praktickej rovine vo veliteľských pozíciách pri udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO), nácvik riešenia a zvládnutia takejto udalosti v súčinnosti so zložkami IZS. „Našou snahou je zvýšiť odbornú úroveň teoretickej a praktickej prípravy budúcich záchranárov aj v oblasti manažmentu riešenia udalosti s hromadným postihnutím osôb, a pripraviť tak čo najkvalitnejšie našich absolventov do praxe,“ vysvetlila zámer taktického cvičenia jeho hlavná koordinátorka Danka Boguská, vedúca KUZS FZO.

Cvičenie simulovalo dopravnú nehodu dvoch osobných áut a dodávkového vozidla prevážajúceho migrantov na diaľnici medzi Prešovom a Košicami, na dvoch od seba vzdialených miestach, v oboch smeroch jazdy. Ku dopravnej nehode došlo v dôsledku kolízie dodávkového vozidla s pracovníkmi údržby ciest.

„Počas jazdy po diaľnici v smere z Prešova do Košíc, vodič dodávky prevážajúcej migrantov, nevenoval dostatočnú pozornosť cestnej premávke a bezpečnostným značeniam, nepozornosťou narazil do pracovníkov údržby ciest pracujúcich na diaľnici. Po kolízii došlo k prevráteniu dodávky na bok, v dodávke po nehode zostali zakliesnené osoby, ďalšie zranené osoby zostali v zadnej časti vozidla. Na ceste zostali ležať zranení robotníci pracujúci v čase nehody na diaľnici. Súčasne za dodávkou idúci vodič neodhadol vzdialenosť od dodávky idúcej pred ním, pri prudkom brzdení z dôvodu vzniknutej kolízie pred sebou, následne vyletel vo veľkej rýchlosti z diaľnice zo smeru jazdy cez zvodidlá do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcimi dvoma osobnými vozidlami. Vo vozidlách zostali po nehode zakliesnené osoby, ostatní zranení boli vymrštení pri nehode mimo vozidiel„ popísala situáciu Boguská.

Na mieste sa tak nachádza veľký počet zranených v dvoch situáciách prebiehajúcich súčasne v asi 100m vzdialenosti od seba. „Úlohou cvičiacich študentov odboru urgentná zdravotná starostlivosť bolo zvládnuť organizáciu činností a manažovanie UHPO vo veliteľských pozíciách zdravotníckej časti zásahu v dvoch situáciách prebiehajúcich súčasne a  poskytnúť adekvátnu neodkladnú zdravotnú starostlivosť všetkým zraneným. Dôležité bolo taktiež určiť správne priority ošetrenia a priority odsunu jednotlivých zranených pri takejto špecifickej situácii a súčasne preveriť si schopnosti súčinnosti v spolupráci s ďalšími zúčastnenými zložkami IZS, doplnila.

Simulovanej dopravnej nehody sa zúčastnilo 200 osôb, z toho 60 študentov odboru urgentná zdravotnú starostlivosť (UZS) z končiacich ročníkov, 30 študentov špecializačného študijného programu „Starostlivosť o kriticky chorých“, 26 študentov druhého ročníka odboru UZS v pozícii figurantov, 20 príslušníkov HaZZ a 3 operátori tiesňovej linky z Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby V Prešove.

Organizácia takýchto cvičení je na FZO súčasťou praktickej prípravy budúcich zdravotníckych záchranárov a organizuje sa každoročne pre študentov končiacich ročníkov a študentov špecializačného študijného programu „Starostlivosť o kriticky chorých“ ako súčasť zavŕšenia ich štúdia. „Predchádza mu dôkladná teoretická a praktická príprava študentov v problematike UHPO v rámci medicínskych katastrof. Študenti si tak zdokonaľujú praktické zručnosti, overujú a precvičujú si svoje organizačné schopnosti a zručnosti pre zvládnutie takýchto udalostí, a to nie len hromadných dopravných nehôd, ale akýchkoľvek mimoriadnych udalostí, kde je výskyt veľkého počtu zranených alebo zasiahnutých osôb, v súčinnosti so zložkami IZS,“ vyzdvihla dekanka FZO Štefánia Andraščíková. Zároveň dodala, že taktické cvičenie s profesionálmi je pre študentov vždy obohatením a veľkou skúsenosťou do ich budúcej profesionálnej praxe.

Akcia bola organizovaná pod záštitou Františka Oľhu, primátora mesta Prešov za aktívnej účasti profesionálnych zložiek Integrovaného záchranného systému SR, v spolupráci s OR HaZZ v Prešove, Dobrovoľným hasičským zborom mesta Prešov, Dobrovoľným hasičským zborom o.z. Chmeľov a Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby v Prešove.

Anna Polačková, hovorkyňa PU

  

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore