Tlačové správy

Výtvarná udalosť roka: Spektrum umenia z Košického kraja

Košický kraj je centrum umeleckého diania, čoho dôkazom je aj krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.

Pomyselná brána k pestrej palete výtvarných diel a tvorivosti sa slávnostne otvorí 4. júna 2024 o 16.30 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na Nám. Maratónu mieru 2.

Do 61. ročníka tohoročnej súťaže sa zapojilo 112 výtvarníkov z Košického kraja s viac ako 270 dielami. Autori svoje diela prihlasovali podľa propozícií súťaže do rôznych kategórií ako maľba, kresba a grafika, insitná tvorba, digitálna tvorba, experiment a priestorová tvorba, ale aj podľa vekových kategórií. Najmladšími účastníkmi je mládež vo veku nad 16 rokov, najstarším autorom je 82 ročný insitný maliar Milan Kostur z Betliara. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov: akad.mal. Marián Hennel, Mgr art. Tomáš Cettera a Mgr. art. Eva Čarnoká, odporučila vystaviť 131 diel a oceniť tie najlepšie, ktoré postúpia do celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum do Levíc. Za pozitívum súťažnej výstavy považuje porota bohatú vekovú škálu autorov, ako aj účasť študentov stredných a vysokých škôl, čo po obsahovej stránke vnáša do súťaže  aktuálny pohľad najmladšej generácie. Predsedníčka poroty Eva Čarnoká zároveň konštatovala: „Aj keď digitálna tvorba nebola tento rok zastúpená vo veľkom množstve, bola však dôležitým obohatením Výtvarného spektra vďaka zastúpeniu kvalitnej počítačovej grafiky. Veľmi silnou kategóriou bola insitná tvorba. Čo sa týka žánrov, dominoval portrét, krajina, zátišie, a figuratívna kompozícia vychádzajúca z realizmu, ale aj štylizované abstrahovanie reálnych tvarov figúr v prospech výrazu.“ Výstava tak ponúkne návštevníkom nielen pestrú škálu rôznych výtvarných techník ale aj zaujímavých námetov.

Súčasťou  podujatia Výtvarné spektrum, ktorého vyhlasovateľom a hlavným partnerom je Národné osvetové centrum Bratislava, bude rozborový seminár s členmi odbornej poroty určený účastníkom súťaže. Okrem toho pripravil organizátor Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci so ZUŠ Kováčska aj sprievodné podujatie pre výtvarníkov z nášho kraja. V Tvorivej dielni grafiky si účastníci vyskúšajú svoju zručnosť a získajú nové poznatky v tejto oblasti výtvarnej tvorby. Odborne ju povedie oceňovaný košický grafik s bohatými skúsenosťami Milan Bandurčin a pedagogička Janka Homzová.

Výstavu si budú môcť záujemcovia pozrieť do 30. júna v čase otváracích hodín múzea.

Mgr. Helga Tomondyová

Odbor kultúrno-osvetovej činnosti

Centrum kultúry Košického kraja

0915/892 007, www.ckkk.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore