Aktuality

Súťaž stredoškolských časopisov v Prešovskom kraji s malým jubileom

Vyhodnotenie X. ročníka súťaže časopisov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v stredu 5. júna 2024 v Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava (KPOH) v Prešove sa stalo vydareným fórom výmeny poznatkov 20 tvorivých kolektívov do súťaže prihlásených periodík.

Slávnostný rámec podujatiu, vzhľadom na jeho minijubileum, dodala prítomnosť predsedu PSK Milana Majerského na otvorení. Poďakoval sa žiakom a ich pedagógom za tvorbu časopisov, PSK ako vyhlasovateľ súťaže túto aktivitu veľmi pozitívne oceňuje. Nabádal k tomu, aby autori písali články nie na základe dohadov, ale overených a pravdivých informácií. Podľa neho je vydávanie takýchto časopisov osožné pre školy, pretože jednak približujú život v nich a zároveň ich propagujú a prezentujú.

Predseda PSK odovzdal predstaviteľom KPOH a Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove (autorovi týchto riadkov) ďakovné listy za angažovanosť pri spoluorganizovaní tejto súťaže.

V diskusii sa potom postupne vyjadrili reprezentanti jednotlivých redakčných kolektívov. Hovorili o tom aká tvorivá atmosféra panuje v ich prostredí, ako pristupujú k spracovávaniu informácií, čo považujú za dôležité pri ich publikovaní. Čoraz viac titulov vychádza v elektronickej podobe buď samostatne alebo na webe školy, čo je výsledkom aj finančnej náročnosti vydávania tlačenej podoby časopisu. Na ich výpovede reagovali všeobecnými i konkrétnymi poznámkami členovia odbornej poroty pod gesciou RO SSN (Kveta Mudríková a Ján Jacoš sú jej členmi od začiatku podujatia, novšími hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, redaktorka My Prešovské noviny Mária Dudová Bašistová a J. Jurčišin). Upozorňovali na viaceré chyby či už v publikovaní textov, fotografií alebo v grafickej úprave celého časopisu. Na základe toho vznikla veľmi otvorená atmosféra. Na druhej strane porotcov potešili viaceré skutočnosti naznačujúce pokrok v porovnaní s predošlými ročníkmi súťaže. Na margo toho niektorí pedagógovia zvýraznili osožnosť takýchto výmen názorov, čo im pomáha pri vedení žiakov v ďalšej tvorbe.

K tvorivej atmosfére prispela rozprávaním o svojej práci redaktorka RTVS Diana Murdziková, navyše pred zrakmi prítomných aj predviedla ako televízny spravodajca pracuje v teréne, lebo pripravila z tohto stretnutia reportáž do vysielania.

Podľa jednomyseľného rozhodnutia poroty najlepším časopisom  je Gymoš. Ide o mesačne (!!!) vydávaný časopis Spojenej školy J. Henischa v Bardejove. Obhájil minuloročné prvenstvo, vyhral už po šiestykrát. Tak ako vlani na druhom mieste skončil časopis Life in the Academy Súkromnej spojenej školy v Poprade a tretiu priečku si vybojovala redakcia Gymplovín z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Medzi držiteľmi šiestich špeciálnych ocenení bola redakcia časopisu Elán, vydáva ho Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch. Patrila jej cena RO SSN v Prešove (vecný dar spojený s darčekovými poukážkami na nákup, na obr.).

Jozef Jurčišin, predseda RO SSN v Prešove

Foto: Archív Úradu PSK

Viac na:

https://psk.sk/najlepsi-stredoskolsky-casopis-je-znovu-bardejovsky-gymos/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore