Tlačové správy

Medzinárodná konferencia “21st International Conference on Subterranean Biology”.

V dňoch 2. – 7. septembra 2012 sa v priestoroch Teologickej fakulty KU na Hlavnej ul. v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia o biológii jaskýň “21st International Conference on Subterranean Biology”, ktorú zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Konferencie zamerané na biológiu jaskýň sa uskutočňujú pod záštitou „International Society of Subterranean Biology – ISSB“ a konajú sa v dvojročných intervaloch v rôznych krajinách sveta. Valné zhromaždenie tejto vedeckej spoločnosti odsúhlasilo našu kandidatúru v septembri 2010 počas predchádzajúcej konferencie v Postojnej v Slovinsku. Pre pracovníkov Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ to bola veľká výzva pripraviť podmienky na uskutočnenie tejto konferencie práve na Slovensku a v Košiciach.

Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil primátor mesta Košice Dr. Richard Raši a prorektor UPJŠ prof. Juraj Černák, ktorí príhovorom privítali jej účastníkov.

Ústrednou témou konferencie bolo odhaľovanie biodiverzity jaskynných ekosystémov a ich ochrana. Vedecký program konferencie bol rozdelený do viacerých sekcií, do ktorých boli zaradené jednotlivé prednášky a prezentácie vo forme postrov. Odznelo spolu 70 prednášok a prezentovaných bolo 65 postrov. Jednotlivé sekcie boli zamerané na biodiverzitu jaskynných organizmov, adaptáciu, vývoj, fyziológiu a správanie jaskynných živočíchov, ďalej na evolúciu jaskynných organizmov, mikrobiológiu a sedimentológiu, ekológiu populácií a spoločenstiev jaskynných organizmov, a na subteránne ekosystémy z hľadiska ochrany života v jaskyniach. Na konferencii boli prezentované aj nové výsledky z prieskumu jaskýň na Slovensku, ktoré podčiarkujú jedinečnosť prírody našej krajiny. A. S. Reboleira z Portugalska mala veľmi atraktívnu prednášku o výskyte jaskynných živočíchov v najhlbšej priepasti sveta Krubera-Voronja na Kaukaze (- 2 140 m), osobne sa zúčastnila na jednej z doposiaľ mála expedícií do tejto náročnej priepasti. Podobne Jana Bedek z Chorvátska referovala o veľmi zaujímavej jaskynnej faune priepasti Lukina jama v pohorí Velebit (- 1 421 m). Vedecký program konferencie prebiehal počas štyroch dní. Dňa 3. septembra 2012 sa v konferenčných priestoroch uskutočnila tlačová beseda so zástupcami médií o prebiehajúcom podujatí.

Počas jednodňovej exkurzie navštívili účastníci podujatia Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá je svetovým unikátom z hľadiska celkového objemu ľadu v jaskyni. Bol to zážitok najmä pre kolegov z exotických krajín sveta. Ďalej mali možnosť vidieť tradičnú slovenskú dedinu v skanzene Múzea slovenskej dediny v Pribyline, kde počas kulinárskeho dňa mohli ochutnať viaceré jedlá liptovskej kuchyne. Pán Ľ. Tatarka predstavil hru na gajdy, fujaru a ďalšie hudobné nástroje. Potom sa účastníci konferencie presunuli do Demänovskej jaskyne slobody, kde sa k odbornému sprievodu pripojili pracovníci Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Táto jaskyňa, podobne ako predchádzajúca, zanechala na nich hlboký dojem. Mnohí boli veľmi príjemne prekvapení príjemnou atmosférou, ktorá vládne na pešej zóne v centre mesta Košice. Okrem posedenia v kaviarňach či reštauráciách priamo na Hlavnej ulici boli uchvátení aj atmosféru bohatej a pestrej histórie, s ktorou sa oboznámili počas večernej prehliadky pešou zónou so zaujímavým výkladom, ktorý pripravil pán M. Kolcún.   

Po slávnostnom ukončení vedeckého programu podujatia sa dňa 7. septembra v podvečerných hodinách konalo zasadnutie Valného zhromaždenia medzinárodnej spoločnosti pre biológiu jaskýň (ISSB). Schválilo kandidatúru Mexika na uskutočnenie v poradí 22. konferencie o biológii jaskýň v roku 2014. Jedným z ústredných bodov programu bola aj voľba členov výboru spoločnosti, do ktorého bol opätovne zvolený doc. Ľ. Kováč z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Následne bol počas rokovania nového výboru spoločnosti hlasovaním zvolený za prezidenta tejto medzinárodnej spoločnosti. Vystriedal tak vo funkcii Dr. Giuseppe Messanu z Talianska, ktorý v tejto funkcii pôsobil spolu 10 rokov. 
Na konferencii sa zúčastnilo 119 kolegov z 23 krajín sveta, najmä Brazílie (16), Slovenska (14), Chorvátska (11), Slovinska (11), Českej republiky (10), Nemecka (8), U.S.A. (7) a Austrálie (6). Zo zahraničia bolo celkovo 88,2 % účastníkov. Podujatie organizovala Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Nad podujatím prevzal záštitu primátor mesta Košice Dr. Richard Raši a rektor UPJŠ prof. L. Mirossay.

Podrobné informácie o konferencii sú zverejnené na web stránke: www.icsb2012.eu.

Tlačová informácia:
http://www.teraz.sk/regiony/v-kosiciach-spoznavaju-biologovia-z/21171-clanok.html

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore