Tlačové správy

Materská škôlka sa otvára nielen pre deti zamestnancov a študentov UPJŠ – rektor Daniel Pella vidí v spojení detského a akademického sveta zaujímavé príležitosti

V septembri otvorí svoje brány nová škôlka UPeJeŠko obkolesená vedomosťami a vedou, ku ktorým budú mať prístup aj jej malí klienti. Škôlka situovaná v budove Aténa v kampuse UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach ponúka svoje služby nielen pre deti zamestnancov a študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale aj širokej verejnosti.

„Materská škola s kapacitou 25 detí bude umiestnená v historickej budove, ktorá prešla rekonštrukciou a obklopená  je krásnym areálom Filozofickej fakulty UPJŠ s vynovenými historickými budovami, pôvabnou záhradou a umeleckými dielami. Tesná blízkosť univerzitných pracovísk je veľkou výhodou škôlky nielen pre deti a rodičov z prostredia našej univerzity. Akademické prostredie, s ktorým budú naši malí klienti v tesnom kontakte, pre nich môže byť zdrojom zábavy a vedomostí a akiste aj veľkou inšpiráciou do budúcnosti. Do majestátnych budov okolo budú mať totiž možnosť osobne nahliadnuť  – zážitkom pre nich môže byť napríklad návšteva univerzitnej knižnice, veľkých posluchární a niektorých univerzitných pracovísk, kde sa hravou formou naučia čosi užitočné,“ hovorí riaditeľka Materskej školy UPeJeŠko Michaela Pavlovská.

Deti sa okrem iného zoznámia so zvieratkami na Prírodovedeckej fakulte, kde môžu stretnúť veľký hmyz ako pakobylky a mnohonôžky, alebo vzrušujúce plazy, ku ktorým patria korytnačky, jaštery a fascinujúce hady. Na ich zvedavé otázky sa už tešia nielen naši zoológovia, ale aj chemici, informatici, či pracovníci Botanickej záhrady, ktorú naša univerzita prevádzkuje a kde sa budú môcť deti pokochať obrovským množstvom rastlín v skleníkoch aj v exteriéroch a prípadne si nazbierať si listy a plody na tvorivé dielne.

Vyskúšať si budú môcť aj nahrávanie v univerzitnom televíznom štúdiu na našej Filozofickej fakulte a na Lekárskej fakulte sa hravou formou naučia, ako pomôcť zranenému kamarátovi. Zoznámia sa tiež s prácou pri mikroskope a tajomným svetom miniatúrnych živočíchov, navštíviť budú môcť virtuálnu učebňu ľudskej anatómie a pozrú si zaujímavé simulátory, ktoré pomáhajú vyučovať medikov. Na presun mimo areálu s budovou škôlky má pritom UPJŠ k dispozícii vlastný autobus, čo poskytuje väčšiu bezpečnosť a pohodlie.

Benefity materskej školy UPJŠ: zážitkové učenie, bezpečný areál a blízkosť historického centra mesta

„Našou snahou bude nielen deti zabaviť a atraktívnou formou ich čosi naučiť, ale tiež im už v útlom veku vštepiť kladný vzťah v prírode a k svetu, ktorý nás obklopuje. Okrem takéhoto ‚zážitkového učenia‘, ktoré môže byť naozaj veľkým benefitom, sa bude škôlka venovať aj rozvoju digitálnych zručností, cudzím jazykom, matematike, komunikácii a práci s informáciami. Pre prípravkárov preto bude výborným odrazovým mostíkom na prechod z predškolského zariadenia do prvého ročníka základnej školy,“ poznamenáva Michaela Pavlovská.

UPeJeŠko bude mať formu štátnej materskej školy s jednou zmiešanou triedou pre deti od troch do šiestich rokov, vhodnou na budovanie prosociálneho cítenia a sociálnych vzťahov, ktorú ocenia aj súrodenecké dvojice. V prevádzke bude v pracovných dňoch v čase od siedmej do sedemnástej hodiny a jej prostredie bolo navrhnuté profesionálnou dizajnérkou. Novovybudovaná trieda aj herňa sú v teplých hrejivých a tlmených farbách, s nábytkom vyrobeným na mieru. Počíta sa aj s miestom na tvorivé dielne, kreslenie a drobné experimenty.

Deťom sa budú venovať traja pedagogickí zamestnanci podporujúci individuálny prístup, ktorí okrem mentálneho rozvoja detí budú dbať aj na ich dostatočné pohybové aktivity.

„V uzavretom areáli univerzitného kampusu s trávnatou plochou je v blízkosti škôlky situované školské ihrisko s hracími komponentami, pieskoviskom a lavičkami. Plánujeme založiť aj hmyzí domček a ponúknuť deťom možnosť zasadiť si rastlinky do vyvýšeného záhonu, o ktoré sa budú starať a sledovať, ako rastú a prosperujú. Na prechádzky budeme využívať aj neďaleký park na Moyzesovej ulici a centrum mesta, kde môžu spoznávať historické pamiatky a navštíviť kultúrne inštitúcie,“ spresňuje riaditeľka materskej školy UPeJeŠko.

UPeJeŠko ponúkne pestré športové aktivity v exteriéri aj veľkej telocvični

Rodičia iste ocenia aj možnosti využívania telocvične UPJŠ pre potreby detí predovšetkým v nepriaznivom počasí, aby nemuseli tráviť čas iba v obmedzenom priestore. Pracovníci Ústavu telesnej výchovy a športu pre ne príležitostne pripravia pestré a obohacujúce športové podujatia.

Okrem toho sa v susedstve budovy Aténa nachádza budova Minerva, v ktorej počas semestra nacvičuje svoj program univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae, ktorý budú môcť klienti škôlky nielen navštíviť, ale príležitostne nacvičiť s našimi zboristami a zboristkami spoločné vystúpenie na slávnostnú besiedku, alebo si pozrieť tréning univerzitného folklórneho súboru Hornád.

„Naša materská škola toho rozhodne ponúka dosť nad rámec bežných aktivít za veľmi prijateľnú cenu v porovnaní so súkromnými škôlkami. Poplatok je 100 eur pri deťoch študentov, doktorandov alebo zamestnancov UPJŠ a ich rodinných príslušníkov a 200 eur na dieťa pre rodičov mimo prostredia UPJŠ. Avšak už v budúcom roku predpokladáme výraznejšie zníženie výšky tohto poplatku,“ poznamenáva pani riaditeľka Pavlovská.

Chceme posielať do sveta veľa skvelých správ…

Rektor UPJŠ v Košiciach profesor Daniel Pella vidí v nezvyčajnom spojení detského sveta a akademického prostredia zaujímavé príležitosti pre malých i veľkých. „Tam, kde sú deti, je vždy veľa úžasnej energie, smiechu a skvelých nápadov. Tešíme sa preto na začiatok školského a akademického roka, kedy malí nezbedníci prinesú do nášho akademického prostredia zaujímavú atmosféru a úžasný pohľad na svet ich detskými očami. Významný detský psychológ Haim Ginott ako priekopník nových techník rozhovorov učiteľov s deťmi konštatoval, že ‚deti sú ako čerstvý cement – čokoľvek na ne padne, zanechá odtlačok‘. Napĺňa nás radosťou, že na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach budeme môcť zanechať odtlačky už aj v takých drobcoch, akými sú troj až šesť ročné deti. Pretože ako povedal John Fitzgerald Kennedy – deti sú živá správa, ktorú pošleme do časov, ktoré neuvidíme… A my na UPJŠ chceme posielať do sveta veľa skvelých správ,“ zdôrazňuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý verí, že sa absolventi našej materskej školy UPeJeŠko vrátia o niekoľko rokov pozdejšie vďaka pekným spomienkam študovať na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a následne sa budú venovať výskumu alebo dráhe pedagóga, úspešne zachraňovať ľudské životy, obhajovať práva ľudí, učiť cudzie jazyky, pôsobiť v samospráve, prípadne zožnú  veľké úspechy v športe…

RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD., manažérka marketingu a komunikácie

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.

 

E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Tel.:    +421 55 234 1119

Mob.: +421 905 344 299

Web: https://www.upjs.sk/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore