Tlačové správy

Farebný svet – Coloriskeri luma

Vo štvrtok 27. septembra 2012 o 11:00 hod. Knižnica mládež mesta Košice  v spolupráci s občianskym združením  Pro Futuro a občianskym združením Romano kher – Rómsky dom slávnostne otvorí v Centrálnej požičovni, Knižnice pre mládež mesta Košice na Tajovského ul. č.9.vernisáž ocenených detských  prác celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma.

Farebný svet – Coloriskeri luma je celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž organizovaná občianskymi združeniami Pro Futuro a Romano kher – Rómsky dom. Cieľom súťaže je oboznámiť žiačky a žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a deti detských domovov s existenciou rómskej literatúry pre deti a literatúry pre deti z rómskeho prostredia, priblížiť im túto časť rómskej kultúry, motivovať k čítaniu s porozumením a motivovať k tvorivému kresleniu inšpirovanému rómskou literatúrou.

Do súťaže, registrovanej na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa prvý raz realizovala na úrovni základných škôl, základných umeleckých škôl a detských domovov celého Slovenska, sa mohli v spolupráci so svojimi pedagógmi a vychovávateľmi zapojiť všetky deti, ktoré začali povinnú školskú dochádzku a v tomto roku dosiahli maximálne 15 rokov.

Žiaci ilustrovali podľa vlastného výberu knihu od rómskeho autora, alebo z rómskeho prostredia a do súťaže sa mohli prihlásiť 3- 5 ilustráciami. Súťaž pozostávala z 3 kôl, pričom víťazné práce postupovali cez školské, krajské a celoštátne kolá.

Otvorenie vernisáže bude spojené so slávnostným odovzdávaním diplomov pre súťažiacich z regiónu východného Slovenska.

Výstava potrvá do 31.10.2012 a bude prístupná v čase otváracích hodín.

PhDr. Kamila Prextová

zástupkyňa riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore