Tlačové správy

Stanovisko k zriadeniu Výboru pre homosexuálov

Na dneškom rokovaní vláda SR schválila zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len Výbor pre práva homosexuálov).

Vláda SR tak dala najavo svoj skutočný postoj k rodine a manželstvu. Dovolíme si upozorniť na dvojtvárnosť v konaní vlády. Na jednej strane sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala – realizovať „dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro“.

Na druhej strane schválila výbor, ktorý sa bude snažiť sprístupniť manželstvo pre homosexuálov. Vláda týmto svojím krokom dala jasne najavo, že jedno je programové vyhlásenie vlády a druhé sú praktické kroky vlády v neprospech inštitútu manželstva a rodiny.
Za zaujímavosť stojí fakt, že vláda ako prvý bod svojho rokovania schválila Výbor pre homosexuálov. Následne vypustila zo svojho rokovania deväť bodov, ktoré sa týkali ekonomiky (investičné stimuly pre zamestnávateľov) a problematiky zamestnanosti. Tieto body boli vypustené bez toho, aby sa o nich diskutovalo, prípadne hľadali na úrovni vlády lepšie riešenia v prospech ľudí na Slovensku.
Vláda miesto toho, aby riešila skutočné problémy veľkej väčšiny obyvateľov, 700.000 obyvateľov Slovenska sa nachádza na hranici chudoby, mnohé regióny Slovenska zápasia s vysokou nezamestnanosťou, dochádza k poklesu životnej úrovne, vytvorila novú, nadbytočnú inštitúciu – Výbor pre homosexuálov.

Marek Michalčík, Občianske združenie Fórum života
Martin Dilong, právnik.

V Bratislave 3. 10. 2012

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore