Klub športových redaktorov

Športové aktivity Klubu športových redaktorov

Popri iných úlohách KŠR podporuje aj konkrétne športové aktivity svojich členov. Najväčšej popularite sa v našej novinárskej pospolitosti teší futbalový turnaj, ktorý organizujeme pravidelne ročne v posledný júnový piatok pri príležitosti Svetového dňa športovej žurnalistiky (ide o 2. júl, keďže v takýto deň roku 1924 bola založená AIPS).

Nemálo priaznivcov má aj stolný tenis. Slovenský novinársky šampionát v tomto športe má už solídnu tradíciu. Jeho nultý ročník sa uskutočnil v septembri 1995 v Bratislave–Lamači, oficiálny prvý ročník v máji 1997 už v bratislavskom Národnom stolnotenisovom centre. Potom veľmi úspešne prevzala štafetu Považská Bystrica, kde sa majstrovstvá konajú pravidelne od roku 1998 (s jedinou výnimkou, keď turnaj hostil v roku 2007 Lučenec). Deviateho apríla 2011 napísalo podujatie už svoju 15. kapitolu. Popri Klube športových redaktorov SSN ku každoročnému zdaru celej akcie prispieva nemalým podielom Slovenský stolnotenisový zväz a vo väčšine ročníkov vrátane zatiaľ posledného sa výrazne angažovalo mesto Považská Bystrica. Najväčšia ťarcha konkrétnych úloh v súvislosti so zabezpečením ubytovania, stravy, športovej i spoločenskej stránky leží tradične na pleciach miestneho žurnalistu Milana Podmaníka, ktorý ju zatiaľ vždy dokázal uniesť – navyše so svojím typickým humorom. Roku 2011 prišlo na Považie vyše 50 novinárov. Medzi nimi nielen obvyklí účastníci z Bratislavy, Banskej Bystrice či z Prešova, ale napríklad aj zo Svidníka a Spišskej Novej Vsi. Medzinárodný rozmer podujatia zabezpečil kolega z Prahy Aleš Pohořal. Na Základnej škole Stred sú k dispozícii dve telocvične a desať až dvanásť stolov. Pri neustále rastúcom záujme to však v budúcnosti nemusí stačiť a tento fakt znepokojuje organizátorov azda najviac.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore