Tlačové správy

Rómčina im pomôže v povolaní

Štyri mesiace dvakrát do týždňa sa 18 žien a mužov dobrovoľne rozhodlo po zamestnaní neoddychovať, ale učiť sa rómsky jazyk. Pri svojej práci sa totiž denne stretávajú s Rómami, u ktorých často narážajú na jazykovú bariéru. Bezplatný kurz rómskeho jazyka organizuje Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach v rámci cezhraničného projektu Regionálna sociálna mapa (REGSOM – REGSZOM), ktorého cieľom je prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov Košického samosprávneho kraja a maďarskej Borsodsko –  Abovsko – Zemplínskej župy (Borsod – Abaúj – Zemplén megye). Zahraničným partnerom projektu je Filozofická fakulta Univerzity v Miskolci.

Polovicu frekventantov kurzu rómskeho jazyka, ktorý odštartovali v utorok 5. februára  popoludní v učebni ústavu a potrvá do konca mája, tvoria príslušníci poriadkovej polície. Prihlásili sa aj tri učiteľky z materskej školy na Luniku IX, ďalej vyučujúce sociálnu prácu na VŠ, pracovníčky Spoločenskovedného ústavu SAV zaoberajúce sa rómskym etnikom  i  výkonná riaditeľka Rómskeho mediálneho centra (MECEM) so sídlom v Košiciach PhDr. Kristína Magdolenová. „Rómsky síce celkom slušne rozumiem, ale gramatiku neovládam. Očakávam, že tu sa v nej zdokonalím,“ zdôvodnila svoju účasť. Šancu na to má, pretože výučbu povedie osoba nadovšetko kvalifikovaná – Mgr. Anna Koptová, riaditeľka Súkromného gymnázia na Galatickej ulici v Košiciach, ktorá je spolu s dcérou Martinou autorkou Slovensko-rómskeho a rómsko-slovenského slovníka. 

„Okrem jazykovej výučby sa záujemcovia na kurze oboznámia aj s históriou Rómov na Slovensku v podaní PhDr. Anny Jurovej, CSc., historičky – romistky pôsobiacej na  našom ústave,“ povedala hlavná koordinátorka projektu Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, na adrese ktorého (Karpatská ulica č. 5) bude sídliť aj tzv. REGSOM centrum. Projekt, ktorý sa oficiálne začal 1. októbra 2012 a ukončí sa 30. septembra 2013, podporuje Európsky fond sociálneho rozvoja sumou 205 381,65 eur. Má poukázaním na špecifiká dotknutých regiónov prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov a podporovať ich pri rozvíjaní samostatných aktivít pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a flexibility. Projekt má za cieľ tiež podporu zvýšenej sociálnej súdržnosti ľudí a komunít v spoločnom maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne Okrem iného budú v rámci projektu vytvorené aj vzdelávacie centrá v Miškolci a v Košiciach (REGSOM – REGSZOM).

 Ďalšie informácie:

Zlatica Sáposová 0905 864 175

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore