Tlačové správy

Kvalitnejšia správa pre vlastníkov bytov

Polovica obyvateľov Slovenska žije v panelákoch. Paneláky sú v správe profesionálnych správcov alebo v správe predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, ktorého kontroluje rada spoločenstva.

Vlastníci tužia po kvalitnej správe. Táto je podmienená odbornou spôsobilosťou. Správcovia majú povinnosť odbornej spôsobilosti v zmysle zákona. Aby sa zabezpečila kvalitná odborná príprava pre spoločenstvá a zástupcov vlastníkov, získala spoločnosť V.O.Č Slovakia s.r.o. akreditáciu pre tento management. Akreditovaný kurz sa volá Základy správy bytového fondu.

Kurz je určený širokému okruhu spoločenstiev vlastníkov a všetkým zástupcom vlastníkov, ktorí si chcú zvýšiť odbornú spôsobilosť. Zúčastniť sa ho môžu aj vlastníci, ktorí chcú získať vedomosti o tom, čo všetko správa bytového domu obnáša.

Kurz trvá 24hodín. Je možné ho absolvovať on-line. Obsahuje 4 okruhy:

  • Právne predpisy
  • Administratívne zabezpečenie správy bytových domov
  • Odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov
  • Finančný management

Záujemcovia sa môžu hlásiť mailom na adrese: voc@voc.sk, telefonicky na číslach: 0905 541 119, 0918 969 099, prípadne poštou na adrese: Školská 23, 040 11 Košice

Predpokladaný začiatok kurzu je september 2023.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore