Tlačové správy

Božie svetlo v temnotách Paraguaja

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pozýva verejnosť v utorok 12. februára 2013 o 16,00 hod. na prezentáciu knihy regionálneho autora Karola Dučáka: Božie svetlo v temnotách Paraguaja /Jezuitský štát 1609 – 1768/.

Regionálny  autor predstaví knihu o jezuitských redukciách za prítomnosti misionára pátra Dáriusa Čarša, SVD, ktorý pracuje v Bolívii a ktorý knihu lektoroval a bol nápomocný autorovi pri získavaní materiálov v španielskom jazyku. Vranovský rodák páter Čarš zároveň pôsobil v misii Santa Cruz, ktorá bola súčasťou niekdajších redukcií. Vranovčan Karol Dučák, sa zaoberá témou jezuitského štátu už niekoľko rokov. V jeho novej knihe je použitých viacero príkladov zo života, filozofie a štruktúry indiánskej jezuitskej republiky. Kniha vďaka tomu získala príbehový charakter. Je vhodná pre odbornú i laickú verejnosť. Vyšla v roku 2012 vo vydavateľstve Spoločnosti Božieho Slova v Nitre, v rozsahu 469 strán.

Podnetom pre napísanie knihy bola jednak medzivojnová skúsenosť autorových rodičov, ktorí svojmu synovi poukazovali na nespravodlivú a zbedačujúcu spoločnosť svojej doby ako aj jeho osobná reflexia nad hodnotami neoliberalizmu a neokapitalizmu dnešnej doby. Autor nachádza v dejinách viacero projektov Katolíckej cirkvi, ktorá vo svojom sociálnom učení, ale aj v praktických činoch ukazuje cestu spravodlivej a solidárnej spoločnosti. Jedným z nich je podujatie jezuitov paraguajskej provincie, ktoré vo svojej dobe dostalo názov „redukcie“. Predkladané dielo je nielen historickou štúdiou, ale aj podnetom na uvažovanie o ľudskej solidarite a spravodlivosti v našej dobe.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore