Tlačové správy

Neviditeľná (samo)vražda

CEPTA, Zvolen; 20.2.2013
Jednou z dôležitých informácií, ktorá bola odprezentovaná a diskutovaná na medzinárodnej konferencii oz CEPTA „Čistejšie ovzdušie v európskych mestách“ (12-13.2.2013 v Bratislave) bolo stále viac sa rozširujúce zámerné no nelegálne ničenie, resp. deinštalovanie filtrov na sadze vo výfukoch dieselových motorov na Slovensku.
Peter LENĎÁK, výkonný riaditeľ S-EKA spol. s r.o., sa k tomuto problému vyjadril: “Akýmkoľvek spôsobom narušený či upravený filter výfukových plynov (filter pevných častíc – DPF, FAP, SCR) je zásah v rozpore s platnou legislatívou SR1. Takéto vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách v SR. Okamžite mu môžu byť políciou odobraté značky, Obvodným úradom udelená pokuta 332€ a až do odstránenia poruchy môže byť vozidlo vyradené z evidencie, v špecifických prípadoch i na trvalo. Autorizovaný servis, ktorý takýto protiprávny zákrok zrealizuje alebo sprostredkuje, môže mať okamžite odobranú licenciu.“
Toto sú „len“ právne následky takejto úpravy filtra. Podstata problému je v poškodzovaní zdravia a životného prostredia. Filtre na sadze – filtre pevných častíc (DPF, FAP, SCR) sú povinnou výbavou nákladných i osobných dieselových, naftových áut v emisnej triede (EURO 5) a niektorých vozidiel (EURO 4), cca od roku výroby 2003. Ich povinnosť zavádzania vychádza z európskej legislatívy s cieľom chrániť ľudské zdravie, klímu a životné prostredie. „Sadze z naftových motorov sú karcinogénne, čo tohto roku v júni už oficiálne potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia – WHO2. Okrem iného, poškodzujú dýchacie orgány a cievny systém organizmu3. Koncentrácia týchto škodlivých ultrajemných čiastočiek v blízkom okolí auta, ktoré má nefunkčný, resp. zničený filter pevných častíc je minimálne 100 000 na cm3, čo je 10-krát viac ako pri aute s plne funkčným filtrom, resp. aute na plynový pohon. Preto, ak štartujete auto, stojíte vedľa auta alebo autobusu s bežiacim naftovým motorom bez funkčného filtra, za 1 minútu vdýchnete cez 750 miliónov týchto škodlivých čiastočiek – vy, vaše deti a vaši blízki, okoloidúci, kolegovia tiež. Bežné, vetracie filtre vo vnútri, v kabíne auta tieto častice nezachytia“ hovorí Daniel Lešinský z oz CEPTA.
Dr. Axel Friedrich (DUH, Nemecko) expert na kvalitu ovzdušia na to reaguje: „Je protiprávne, ak vlastník vozidla zničí, demontuje, či deaktivuje výfukový filter. Dopúšťa sa pomalej a neviditeľnej vraždy nevinných ľudí. Slovenská vláda by mala takýchto ľudí vysoko sankcionovať!“
Deaktivácia, poškodenie filtra na nákladných autách či autobusoch má aj finančný dopad na štát. Ich používatelia platia nižšie emisné mýto, ako by v skutočnosti mali a ako v skutočnosti znečisťujú prostredie.
V súvislosti s dôvodom deinštalácie či ničenia výfukových filtrov P.Lenďák (S-EKA) dodáva: „zrejme si to dávajú robiť šoféri/šoférky, ktorí majú opakovaný problém so zanesením filtra. Ten však vzniká pri nesprávnej jazde s takýmto moderným motorom, ktorý vyžaduje pravidelnú regeneráciu zaneseného filtra ustálenou jazdou pri vyššej rýchlosti a zahriatom motore, najneskôr však – ak dôjde k indikácii na palubnej doske. Takáto jazda pri rýchlostiach nad 70 km/hod. (podľa návodu výrobcu) nemusí trvať dlhšie ako 5 až 10 minút, kým sa zachytené častice vo filtri nespália a filter je opäť čistý a pripravený na svoju činnosť“

Kontakt: Ing. Daniel Lešinský, PhD. (CEPTA), lesinsky@changenet.sk; +421 905581076

Túto tlačovú správu ste si prečítali vďaka medzinárodnému projektu Clean Air (viac), ktorý financuje EÚ prostredníctvom programu LIFE+ a medzinárodná kampaň Soot Free For the Climate (viac).

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore