Tlačové správy

Hlavné mesto kultúry vystavuje v hlavnom meste

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa v týchto dňoch prezentuje na výstavách v Bratislave, ktoré približujú tvorbu umelcov z východného Slovenska. Verejnosť má mimoriadnu príležitosť vidieť hneď tri výstavy.

Pedagógovia a študenti Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity Košice prichádzajú do hlavného mesta s prierezom 15-ročnej histórie školy s výstavou Ping-pong, ktorá bude v Národnom osvetovom centre Domu umenia Bratislava. Vernisáž sa uskutoční 27. februára o 18. hodine. V Galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku je od 24. januára do konca februára výstava fotografií štyroch košických fotografov s názvom Druhé mestá/Second Cities. Mesto Marseille-Provence predstavujú na fotografiách Lenka Jakubčáková, Jozef Jarošík, Daniela Kapráľová a Pavel M. Smejkal. Na výstave KEometria v GMB v Pálffyho paláci prezentuje od 21. februára do 4. apríla svoje obrazy košický maliar Ján Vasilko.

Ping-pong históriou Fakulty umení TU Košice

27. február 2013, Dom umenia Bratislava

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach vznikla pred pätnástimi rokmi ako zatiaľ posledná škola poskytujúca umelecké vysokoškolské vzdelanie na Slovensku. Úsilie o jej vytvorenie vychádzalo priamo z umeleckej komunity na historickom pozadí Košíc ako medzivojnového umeleckého centra.

Samotná koncepcia výstavy Ping-pong, ktorej vernisáž sa uskutoční 27. februára, má ambíciu poskytnúť prierez tvorbou tých, ktorí školu počas jej existencie reprezentovali či dodnes reprezentujú – teda pedagógov a študentov. Dvojice vytvorilo 17 súčasných i bývalých pedagógov katedry s terajšími študentmi a absolventmi školy. Na jednej strane tak vzniká aj istý generačný dialóg, ale predovšetkým, po prvýkrát na takejto scéne budú mať návštevníci možnosť získať širší obraz o doterajšej histórii školy.

Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TU Košice má v súčasnosti štyri ateliéry, na čele ktorých stoja významné osobnosti Košíc. Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby vedie Peter Rónai, Ateliér súčasného obrazu Adam Szentpétery, Ateliér slobodnej kreativity 3D Juraj Bartusz a Ateliér nových médií/fotografie Michal Murín.

Výstava potrvá do 25. marca 2013

Druhé mestá/Second Cities, štyria košickí fotografi

24. január 2013, Galéria Francúzskeho inštitútu Bratislava

V rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 Second Cities/Druhé mestá už šiesty rok skúma fotograf Pavel Maria Smejkal, ktorý vedie občianske združenie FhotoART Centrum, špecifické atribúty európskych druhých najväčších miest v danej krajine, akými sú aj Košice. Plánuje predstaviť práce na výstavách v Marseille a Košiciach a pokračovať v rezidenčných pobytoch slovenských a francúzskych fotografov v oboch partnerských mestách. Cieľom projektu je postupne vytvoriť sieť spolupracujúcich umelcov a inštitúcií z druhých najväčších európskych miest na poli fotografie.

Dlhodobý fotografický projekt, ktorý sa zaoberá fenoménom sídlisk vo francúzskom prístavnom meste Marseille očami štyroch fotografov Lenky Jakubčákovej, Jozefa Jarošíka, Daniely Kapráľovej a Pavla M. Smejkala z pobytov vo Francúzsku uvidia návštevníci výstavy Cités v Galérii Francúzskeho inštitútu do 27. februára. Fotografie mapujú život ľudí na sídliskách, ktoré sú veľmi podobné tým postsocialisrickým v Košiciach.

Teda aké je „druhé“ francúzske mesto Marseille? Keď sa pozeráme cez fotoobjektív alebo ho navštívime, je veľmi podobné ako partnerské Košice, tiež hlavné v oblasti kultúry. V tomto roku sú obidve druhé mestá prvé – hlavné na poli európskej kultúry.

Výstava potrvá do 28. februára 2013 

Nepokojná krajina KEometrie, Ján Vasilko (výberovky 2003 – 2013)

21. február 2013, GMB Pálffyho palác Bratislava

Heavy metal“ výtvarník v nepokojnej krajine KEometrie, to je Ján Vasilko, ktorý dokáže modelovať dynamické a živé maliarske scény s koncentrátom melanchólie, túžob, absurdity a nadhľadom konštruktéra maľby. Práve jemu budú od 27. februára do 7. apríla vyhradené výstavné priestory v Pálffyho paláci.. Je to výber 16 malieb, ktoré predstavujú prierez tvorbou výtvarníka z rokov 2003 – 2013.

Po ukončení štúdia v Košiciach sa Ján Vasilko stáva patrónom geometrického jazyka maľby – postgeometrickej abstrakcie. Na scéne sa udomácňuje ako zdatný konštruktér maľby a projektant obrazovej architektúry. Na plátna projektuje vlastné imaginatívne stavby. V tomto architektúrnom rámci inscenuje podivné stretnutia, duchampovho sušiča, francúzskeho kľúča, kríža, kombajnu, motorovej píly, hokejistu a lopaty.

Neskôr sa autor sústreďuje na zobrazovanie veľkých geometrických foriem na neutrálnych plochách, ktoré pripomínajú technický svet nástrojov, súčiastok a fragmentov strojov zo 60-tych rokov. Paralelne ako odpoveď na bastardizáciu sveta a zamorenia duchovného priestoru vytvára vlastný krehký svet „sociálnych skulptúr“.

Postupne sa koncentruje na „industriálne prvoky“ – železné organizmy z technických výkresov, jednobunkovce z chemického laboratória, komprimované súbory súčiastok, vyhodené dielce divných strojov a rozmnožuje roj geometrických levitujúcich úlomkov a súčiastok.

K výstave, ktorá je jeho druhou individuálnou prezentáciou tvorby v Bratislave, bola vydaná monografia. Prvá bola v roku 2006 a predstavil sa na nej ako víťaz Ceny Oskara Čepana.

Výstava potrvá do 7. apríla 2013.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore