Košice

Prehľad udalostí 11. týždeň 2013

Prehľad tlačových podujatí na 11. týždeň – 8.3.2013 

ŠTVRTOK                Košický samosprávny kraj

14. marca                   Divadlo Thália Színház, Mojmírova 1, Košice

13:00                          Slávnostné odovzdanie investičného   projektu  Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália

  •   Predstavenie investičného projektu, Slávnostné odovzdanie Ostrova   kultúry, Prehliadka divadelnej sály, malého múzea divadelníctva a konferenčnej sály, Brífing pre zástupcov médií

Hostia:

  •  predstavitelia KSK a Mesta Košicce
  • zástupcovia ministerstva kultúry

Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália je jedným zo 7. investičných projektov, ktoré realizuje KSK v rámci projektu EHMK Košice 2013 pod spoločným názvom Ostrovy kultúry. Projekt je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK.

___________________________________________________________________________

 OZNAMY

 MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

Kolégium predsedu SSN odsúhlasilo nákup medzinárodných preukazov IFJ pre členov SSN, ktorí ho potrebujú pre výkon svojho povolania v zahraničí. Cena preukazu bude 50,- € + prípadné poštovné pre žiadateľa. Záväzný záujem nahláste do 18. marca 2013 v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1.posch., príp. na číslach 0903 845 120, 055/622 79 29 alebo na kosice@ssn.sk.

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Pripomíname, že do konca marca 2013 môžete v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, 1.posch.) každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2013 – po 1. apríli 2013 bude členský príspevok vyšší o 5,- eur. (viac na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice – 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

Podľa rozhodnutia Kolégia predsedu SSN bolo k 1.1.2013 zrušené členstvo členom, ktorí nezaplatili členské za rok 2012, preto boli vyradení aj z adresára RO SSN Košice, podľa ktorého posielame pravidelné informácie, tlačové správy a pod. Zrušené členstvo si môžu neplatiaci členovia obnoviť po zaplatení členského poplatku za rok 2012.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore