Tlačové správy

Dajme STOP stigme

Celoslovenské občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS) realizuje v marci destigmatizačnú kampaň pod názvom STOP STIGME a STOP DEPRESII, do ktorej sa zapojí 9 miest na Slovensku.

Žijeme v 21. storočí a napriek tomu, že vedci dnes dokážu skúmať vzdialené planéty, verejnosť ešte stále verí v mýty a nepravdy o duševných poruchách. Zdrojom týchto stereotypných mylných predstáv o ľuďoch trpiacich duševnou poruchou je nevedomosť a strach z duševných porúch a z ľudí, ktorí nimi trpia. Pritom podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou.

Destigmatizačná kampaň sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva zdravotníctva SR v rámci Národného programu duševného zdravia. Jednotlivé diskusie s verejnosťou povedú renomovaní psychiatri a psychológovia v mestách Považská Bystrica (11. 03.), Košice (12. 03.), Prešov(13.3.), Rimavská Sobota(15.3.), Žilina (18.3.), Banská Bystrica (19.3.), Trenčín (21.3.), Michalovce (25.3.) a v Bratislava (27.3.). Počas diskusií sa budú prezentovať miestne združenia pacientov s duševnou poruchou a združenia príbuzných, ktorí v každom z uvedených miest pomáhajú s propagáciou podujatia.

Stigma znamená znak a o stigme hovoríme, ak niekoho neoprávnene označíme a prisúdime mu vlastnosti, ktoré znižujú jeho ľudskú dôstojnosť a hodnotu. Jednou z možných príčin stigmatizácie je, že duševná porucha nie je taká „čitateľná“ ako telesné ochorenie. Stigma prináša pocit hanby a zneváženia, a vedie k tomu, že označený nemôže žiť plnohodnotný život a spoločnosť ho vylúči na okraj. Stigmatizácia tak predstavuje „druhú chorobu“ okrem vlastnej duševnej poruchy a je silnou bariérou pri liečbe ale tiež pri začleňovaní späť do spoločnosti.

Podporme akceptáciu ľudí s duševnými poruchami – dajme STOP stigme

Keď prekonáme predsudky a diskrimináciu, poskytneme efektívne služby a staneme sa súčasťou podpornej siete služieb, pomôžeme ľuďom s problémami duševného zdravia vrátiť sa do práce a žiť kvalitnejší život, čo dnes je už skutočne možné. A práve aktivity ako besedy, psychoedukačné programy pre pacientov aj blízkych či príbuzných a konzultačné stretnutia s odborníkmi tomu významným spôsobom napomáhajú.

 

MUDr. Marcela Barová                                      MUDr. Dagmar Breznoščáková výkonná riaditeľka ODOS                                  riaditeľka ROZ-ODOS Košice  

  • 0911 325 676                                                      0917 135650
  • odosba{@stonline.sk                                          www.odos-sk.com

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

  1. Klára

    12. marca 2013 at 7:40

    Dobrý deň, chcem sa opýtať kde konkrétne v Košiciach a o akej hodine sa prednáška bude konať, ďakujem :-)

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore