Tlačové správy

„Múdrosť v kresťanskej histórií ukrytá…“

nedeľu 17.3.2013 o 16:00 hod. sa v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove uskutoční vernisáž výstavy vzácnych liturgických kníh a predmetov, ktorá bude uvedená pod názvom „Múdrosť v kresťanskej histórií ukrytá…“.  

Už po niekoľkýkrát Spolok sv. Cyrila a Metoda zozbieral pamiatky spojené s byzantskou liturgiou a používaním cirkevnoslovanského jazyka na území východného Slovenska a tento krát ich prepožičal  na obdiv návštevníkov do trebišovského kaštieľa.

Na výstave možno vidieť vzácne rukopisné a tlačené liturgické knihy z 15. – 18. storočia gréckokatolíckej cirkvi, ako aj iné bohoslužobné predmety kultu a obradu  byzantskej Cirkvi. Tieto predmety dokladujú, že na území dnešného východného Slovenska sa uplatňovala liturgická aj jazyková kontinuita pred i po Užhorodskej únii z roku 1646. S tým súvisel aj náboženský život tu žijúceho obyvateľstva. Napriek všetkým vojnovým udalostiam spojeným s protitureckými vojnami a stavovskými povstaniami v 16. a 17. Storočí, tuná ľudia žili, tvorili, realizovali svoje duchovné i kresťanské povolanie. Časť z tohto duchovného sveta je sprítomnená cez ich materiálne diela na tejto výstave. Súčasťou výstavy budú aj vzácne historické knihy a artefakty, ktoré poskytla Rímskokatolícka cirkev, farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.

Medzi najstaršie vystavované pamiatky patrí Baškovský evanjeliár ( rukou písaný), krásne iluminovaný, z prvej pol. 15. storočia. Evanjeliár už bol v minulosti prezentovaný v Benátkach. Na východnom Slovensku bol v roku 2008 vystavený po prvýkrát pre slovenskú verejnosť. Po reštaurovaní a konzervovaní ho budú môcť prvýkrát vidieť aj Trebišovčania.   Z toho obdobia je aj stará krstiteľnica zo Strážskeho, z bývalého dreveného chrámu a rukopisná minea.

Vzácnymi pamiatkami sú aj vyše 250 ročný drevený procesiový a naprestolný kríž z prvej polovice 18. storočia z Jasenova, ktoré boli uznané za národné kultúrne pamiatky. Z roku 1799 je plaštenica z Ruskoviec pri Sobranciach, ktorá patrí medzi 4 najstaršie plaštenice na Slovensku.

K historickým „bonbónikom“ patrí aj starobylý, pred pár rokmi nájdený vo veži chrámu písomný doklad zo Zemplínskej Širokej, ktorý sa pokúsil prepísať  rok výstavby miestneho chrámu o 100 rokov dozadu. Falšovateľov listiny však odhalila moderná veda.

Pre milovníkov maliarskeho umenia budú vystavené tri diela slávnych maliarov. Portrét Krista od jedného  z najvýznamnejších osobností uhorského a európskeho maliarstva 19. Storočia – od Mihála Munkácsyho. Dva obrazy sv. Cyrila a Metoda doplnia diela akademických maliarov Mikuláša Rogovského a Mikuláša Klimčáka ako aj iné sakrálne obrazy a ikony.

Pri tejto príležitosti uvádzame v našom kaštieli jedinečný unikát – historické kreslo, na ktorom sa nedá prehliadnuť erb rodu Čákyovcov. Kreslo pochádzajúce z bojnického zámku, patriaceho Pálfyovcom, púta pozornosť svojím vznešeným prevedením.

Všetky vystavované predmety a knihy svedčia o tom, že východné Slovensko tvorilo integrálnu súčasť Európy,  bohatej na dejiny, umenie a kultúru a samé ju aj vytváralo. Napriek všetkým neblahým okolnostiam si zachovalo ohromné duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré je priamou pokračovateľkou  misie sv. Cyrila a Metoda.   

Výstava potrvá do 2. júna 2013.

 Kontakt:       

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore