Tlačové správy

Kniha nám nikdy nepovie, že nemá čas

Kniha je jednou z najkrajších kultúrnych hodnôt, ktoré reprezentujú ľudstvo. Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov vyhlasujú pre rok 2013 v termíne od 18. – 24. marca 2013 už 14. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Činnosť sa bude niesť pod spoločným mottom  „Knižnice pre všetkých“. Základný cieľ sa tradične nemení – pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Ak nahliadneme v krátkosti do dejín knižníc, zistíme, že kedysi to boli štátne, obchodné, chrámové zbierky a po stáročia boli pasívne. Svoj hlavný zmysel dosiahli, až keď ich sprístupnili verejnosti. Pojem knižnica však už dávno neznamená len vypožičiavanie kníh. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov, stala sa informačnou a vzdelávacou inštitúciou a formou kultúrno-výchovných podujatí umožňuje širokej verejnosti pre všetky vekové kategórie spoznať množstvo zaujímavých ľudí z rôznych oblastí života. Značný dôraz pri podujatiach o knihách sa kladie na detských čitateľov, ktorí sú v poslednej dobe ovplyvňovaní internetom a sledovaním televízie. „Z niekoľkoročných skúseností konštatujeme, že v rodinách sú ešte stále veľké rezervy“ hovorí pracovníčka úseku pre deti a mládež Darina Nogeová a pokračuje „Pokiaľ v minulosti nebol internet, v domácnostiach sa viac času venovalo čítaniu kníh. Nebol problém s gramatikou a už vôbec nie s tým, aby deti nevedeli spätne povedať vlastnými slovami o tom, čo sa prečítalo.“ dodala pracovníčka knižnice.

Široká verejnosť, návštevníci mesta, členovia i nečlenovia Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave majú aj v tomto roku možnosť vybrať si z nasledujúcich podujatí, ktoré sú pripravené počas Týždňa slovenských knižníc: 

19.3.2013 utorok

8:30, 10:00, 12:00 hod.: Na túto knihu nikdy nezabudnem“ – čítanie najobľúbenejších rozprávok z detstva známych osobností nášho regiónu deťom materských a základných škôl Hostia : Pavol Burdiga – primátor mesta, JUDr: Erika Mihaliková – prednostka MÚ, Ružena Kostelníková – čestná predsedníčka Klubu dôchodcov, Ing.Ján Lach – poslanec MZ, Mgr. Eva Lazárová – riaditeľka Múzea Betliar,  miesto: Lipová 3

9:00, 10:00 hod.:Soľ nad zlato“ – vznik ľudovej rozprávky a dramatizácia pre deti MŠ a ZŠ, miesto: Lipová 3

10:00 hod.: Hrdinovia v detských knihách“ beseda o detských hrdinoch v rozprávkach v minulosti a dnes pre deti MŠ, miesto : knižnica Pobočka JUH

13:30 hod.:Zvieratká v ľudových rozprávkach“ – kvíz pre ZŠ, miesto : Lipová 3

14:30 hod.:Zaujímavé knižné tituly z knižnice“ – hovorená bibliografia z oblasti beletrie a náučnej literatúry, miesto : Klub dôchodcov

16:30 hod.:Psychohygiena všedného dňa“ – prezentácia na tému, ako hravo zvládať každodenný stres, resp. „horieť, ale nevyhorieť“-  pre verejnosť, Hosť : Mgr. Veronika Gorčáková, miesto : Lipová 3

20.3.2013 streda

9:00 hod.:Od hlaholiky po spisovný jazyk“ – prezentácia pre seniorov zariadenia Subsídium, miesto : Lipová 3

10:00 hod.:Ako vzniká kniha“ – hravá forma výkladu o vzniku knihy pre deti MŠ, miesto : knižnica Pobočka JUH

14:00 hod.:Tri groše“ hlasné čítanie s deťmi školského klubu ZŠ, miesto : knižnica Pobočka JUH

22.3.2013 piatok

8:15 hod.: Vznik knihy“ – prezentácia o vzniku písma a knihy a dramatizácia rozprávky pre deti ZŠ, miesto : Lipová 3

11:15 hod.:LAOS očami dnešnej Slovenky s Petrou Nagyovou“ – prezentácia o cestovaní po krajine v juhovýchodnej Ázii pre študentov SŠ, Hosť : Petra Nagyová, miesto : Lipová 3

16:30 hod.:LAOS očami dnešnej Slovenky s Petrou Nagyovou“ – prezentácia o cestovaní po krajine v juhovýchodnej Ázii – pre verejnosť, Hosť : Petra Nagyová, miesto: Lipová 3

V priestoroch knižnice je inštalovaná výstava unikátnych fotografií najlepšieho európskeho  fotografa prírody Filipa Kuliseva MASTER QEP, FBIPP s názvom Amazing USA a potrvá do 24.4.2013. Počas Týždňa slovenských knižníc sa budú odpúšťať upomienky, podmienkou je, aby všetky knihy, ktoré má čitateľ nad rámec výpožičnej doby, vrátil.

Marec v čitateľskej obci je vnímaný ako mesiac knihy. Dnes všetci veľmi dobre vieme, aké je v našom živote dôležité čítať knihy. Kniha je cesta k múdrosti a k informáciám, ktoré nás v živote formujú. Na záver ešte jedno zamyslenie sa nad výrokom A. Mauroisa „Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára a naša duša odpovedá“. Prijmite pozvanie do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave na pohladenie duše prostredníctvom knihy.

 Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt :

  • www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk      
  • Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17  Fax : 058/ 788 09 10

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore