Tlačové správy

Pacienti sa zjednotia v spoločnej agende

V dňoch 22. – 23. marca sa v Piešťanoch stretnú lídri slovenských pacientskych organizácií s cieľom vytvoriť spoločnú agendu, reprezentujúcu hlas všetkých pacientov. Súčasťou tretieho ročníka konferencie, kde vystúpi hlavný hosť podujatia, riaditeľka Európskeho pacientskeho fóra Nicola Bedlington, sú aj tri workshopy.Účastníci workshopov poukážu na konkrétne medzery v systéme zdravotnej starostlivosti. Výsledkom dvojdňového podujatia  majú byť najdôležitejšie odporúčania zo strany pacientskych organizácií, adresované štátnym orgánom a médiám.

Podľa prieskumu OZ SLOVENSKÝ PACIENT z decembra minulého roka, ktorý sa uskutočnil medzi zástupcami pacientskych organizácií, organizovaní pacienti sa nielen informujú o novinkách v zdravotnej starostlivosti (až 74 % z prieskumu), ale aj aktívne prispievajú svojimi návrhmi do legislatívneho procesu (vyše polovica z nich). Pacienti dokážu podávať fundované návrhy vďaka osobným skúsenostiam, ale tiež preto, že v týchto organizáciách je mnoho lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Až 65 % slovenských pacientskych združení má medzi lídrami lekára, pričom 27 % z nich má patronát iného zdravotníckeho pracovníka.

Napriek tomu, že pacienti sú pripravení viesť konštruktívny a profesionálny dialóg, ich postavenie v rámci utvárania zdravotníckej politiky tomu nenasvedčuje. Súčasný prístup k otázkam zdravia je taký , že zdrojom všetkých informácií je lekár, rozhodujúcim faktorom je systém zdravotnej starostlivosti, a pacient má byť pasívnym prijímateľom. Druhým extrémom je pacient – samoliečiteľ. Prax odhaľuje, že oba tieto modely sú nesprávne, a najmä finančne neúnosné. Skúsenosti zo zahraničia totiž potvrdzujú, že informovaný pacient má spravidla väčšiu motiváciu aktívne pristupovať k riešeniu svojej celkovej životnej situácie.

Pozvánka na konferenciu v Piešťanoch

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore