Tlačové správy

Mobilná Klinika očnej prevencie predlžuje svoju cestu

Klinika očnej prevencie, osvetový a zároveň diagnostický mobilný oftalmologický projekt, ordinuje v dňoch 26. a 27. apríla 2013 v Košiciach. Skúsený tím oftalmológov diagnostikuje najčastejšie očné ochorenia prichádzajúce s vekom vyšším ako 55 rokov: vekom podmienená degenerácia makuly, diera makuly, diabetická retinopatia a edém makuly, suché oko, dioptrické chyby a ďalšie poškodenia zraku. Kliniku očnej prevencie môžete navštíviť na Hlavnej ulici pri Immaculate. Jej slávnostného otvorenia sa zúčastní pán poslanec NRSR a primátor mesta Košíc MUDr. Richard Raši.

Špecializovaná mobilná jednotka Klinika očnej prevencie odštartovala 15. marca a pôvodne mala končiť s posledným aprílovým dňom. Pre veľký záujem však bude pokračovať v ceste po obciach a mestách Slovenska ešte jeden mesiac až do konca mája 2013.

V mobilnej klinike sú tri špičkové prístrojové pracoviská, vďaka ktorým sa vyšetrujú základné očné komplikácie súvisiace s vekom. Vyšetrenie je prednostne určené starším ľuďom, pretože najviac problémov s degeneratívnymi ochoreniami očí sa objavuje po 55. roku života. Pacienti s pozitívnymi nálezmi dostanú odporúčanie na návštevu očného lekára.

Trasa tohtoročnej Kliniky očnej prevencie je modelovaná tak, aby pracovisko navštívilo obce, v ktorých žije podstatná časť staršej populácie a v obci alebo v jej blízkosti sa nenachádza špecializované oftalmologické pracovisko. Výnimku tvoria mestá Košice a Bratislava.

Návšteva Košíc nie je náhodne zvolená na tento aprílový dátum. V dňoch 26.-27.4. 2013 sa koná v Košiciach III. Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti (SGlS) . Glaukóm spolu s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM) patria k najčastejším príčinám slepoty vo vyspelých krajinách. Tieto ochorenia nemajú definovanú príčinu a poznáme len možné rizikové faktory vývoja  poškodenia. V súčasnosti sú glaukóm a ďalšie očné ochorenia predmetom diskusií nie len v diagnostike a liečbe, ale aj z sociálno – ekonomického pohľadu. Cieľom aktivít, ako je aj Klinika očnej prevencie, je vyhľadávanie jedincov s podozrením na očné ochorenia, pretože jedine včasná diagnostika a včasný začiatok liečby sú predpokladom k spomaleniu progresie ochorenia.

Počas doterajšieho putovania (údaje sú do 22. apríla) po Slovensku Klinika navštívila 57 obcí, vyšetrila 1733 ľudí a diagnostikovala 78 pacientov, ktorých odporučila na ďalšie vyšetrenia.

 Väčšina zrakových porúch spôsobených vekom sa začína podobne: akoby rozostrenie v zornom poli, horšia farebná citlivosť, „unavené“ oči, bolesti hlavy, pocit pálenia v očiach či čierne škvrnky v zornom poli. Lenže práve takéto poruchy videnia sú signálom, že s očami niečo nie je v poriadku. Liečba akýchkoľvek porúch zraku patrí do rúk odborníkom, špecialistom oftalmológom, preto pri akomkoľvek podozrení je vhodné navštíviť lekára. Poznanie, že náš zrak nefunguje sto percente, nám môže zachrániť videnie.

Kliniku očnej prevencie podporuje Slovenská oftalmologická spoločnosť, Slovenská diabetologická spoločnosť, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a mediálnu podporu poskytlo RTVS a Rádia Regina.

 V prípade otázok kontaktujte:

Katarína Gudiaková, Snowball Communications, s.r.o., Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava
Tel. 5465 5311-3, Mobil 0903 605 329, Email:
gudiakova@snowball.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore