Tlačové správy

Pozvánka Generálneho konzulátu Maďarska na programy

Tibor Szemző & a formácia Takarmánybázis

K Ő F A L T O R T A kino-koncert

Termín: 30. máj 2013, 19.00 hod.

Miesto: Divadlo Thália Színház-Máraiho Štúdio, Timonova 3, Košice

Tibor Szemző je jedným z najvýznamnejších súčasných hudobných skladateľov Maďarska. Je mimoriadne univerzálnym umelcom, komponuje samostatné hudobné diela, hudbu k filmom, k divadelným alebo tanečným predstaveniam, ale okrem toho sú významné jeho predstavenia, popri tom natočil aj niekoľko filmov.

Pre tento večer je charakteristická vrstevnatosť: vytvorí sa určitý proces, v ktorom majú dialógy rovnako dôležitú úlohu, ako hudba alebo premietané zábery. Tohtoročná staronová formácia Tibora Szemzőa, Takarmánybázis sa na Slovensku predstaví tento večer, kde popri dvoch opusoch , v Kube v 80-tych rokoch natočenom s názvom CUBA a v Tokiu vzniknutom TÚLSÓ PART/DRUHÉ POBREŽIE predstavia svoje nové dielo K.METSZETEK, ktorého filmový materiál vznikol v siedmych krajinách, medzi nimi aj na Slovensku. Dielo je jedinečné svojim kafkovským prístupom, ktorý pomocou hudby, filmov a hovorených jazykov putuje po kafkovskom vesmíre: v predstavení Kafkov krátky príbeh A császár üzenete/ Cisárske posolstvo zaznie v 15-tich jazykoch.

Vo formácii hrá na basu Mihály Huszár, na klávesových nástrojoch Zoltán Mizsei, na bicie Bálint Pödör, na basovej flaute Tibor Szemző, premieta Ábris Gryllus a zvukovým majstrom je Zoltán Regenye.

Vstupné: 3 €. Pri skupinovej kúpe vstupeniek (min.10 osôb): 2€

Muzsikás

folková skupina MUZSIKÁS koncert

Termín: 31. máj 2013, 19.00 hod.

Miesto: Divadlo Thália, Košice, Mojmírova 1

Skupina Muzsikás, fungujúca už štyri desaťročia je doma i v zahraničí rovnako známa a obľúbená. Majú skúsenosti tak s folkovými festivalmi, s festivalmi ľudovej hudby a svetovej hudby, ako aj s podujatiami vážnej-, alternatívnej-, jazzovej, keltskej- či židovskej hudby.

Ako prvým sa im podarilo dosiahnuť, aby maďarská ľudová hudba bola uznaná ako samostatný, s ostatnými žánrami rovnocenný hudobný štýl. Sú prítomní v najslávnejších kocertných sálach sveta napríklad v Londýne, Paríži, Ríme, Amsterdame či New Yorku.

Sú nositeľmi mnohých cien a vyznamenaní. Z týchto treba vyzdvihnúť Cenu za maďarské umenie, Cenu Ferenca Liszta, Cenu maďarského dedičstva, Cenu Kossutha a Cenu Prima Primissima. V roku 2008, ako prvá spomedzi európskych hudobných súborov, bola skupina odmenená Cenou WOMEX (World Music Expo), ktorá je najvýznamnejším medzinárodným ocenením v oblasti svetovej hudby.

  •  Mihály Sipos – husle
  • László Porteleki – husle
  • Péter Éri – kontra, kaval
  • Dániel Hamar – kontrabas, gardon

Objednávka vstupeniek:

Máraiho Štúdio,  Timonova 3, 040 01 Košice               tel, fax.: 6233643 tel.: 00421 55 6225866 e-mail: thalia@dodo.sk

Koncerty sa uskutočnia s finančnou podporou Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach. Partner: Divadlo Thália Színház.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore