Tlačové správy

Odborníci predstavia budúcnosť dopravy v Košiciach a Košickom kraji

Predstaviť perspektívy rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry v metropole východného Slovenska a celom regióne je ambíciou dvojdňovej odbornej konferencie Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji, ktorá sa uskutoční 25. – 26. júna 2013 v Košiciach.  S podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Magistrátu mesta Košice, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach ju pripravil Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice.

„Doprava patrí medzi kľúčové prvky hospodárstva i spoločnosti v celej Európe a mobilita je veľmi dôležitá nielen pre ekonomický rozvoj regiónov, ale aj životnú úroveň občanov. Dobrá integrovaná dopravná infraštruktúra môže pomôcť hospodárskemu rastu i vytváraniu pracovných miest,“ konštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, ktorý spoločne s primátorom Košíc Richardom Rašim prevzali nad konferenciou záštitu. „Cieľom konferencie, ktorá sa v takomto rozsahu koná v Košiciach po desiatich rokoch, je vyznačiť cesty, akými by sa mohla a mala doprava v metropole východného Slovenska i v celom regióne uberať,“  dodal predseda KSK.

Vedúci odboru dopravy KSK a predseda prípravného výboru Ladislav Olexa pripomenul, že konferenciu zorganizovali v čase príprav akčného programu Doprava 2014 – 2020. „Máme ambíciu jej závermi pomôcť aj pri príprave tohto strategického dokumentu a priblížiť sa tak  k dosiahnutiu priorít stratégie Európa 2020. Naše odborné fórum totiž prináša podklady a výstupy pre dopracovanie sektorovej analýzy v jednotlivých oblastiach dopravy na celom území východného Slovenska,“ uviedol. Zdôraznil, že konferencia sa nesie v duchu myšlienky vytvorenia Východného funkčného regiónu, ktorý spája Košický samosprávny kraj s Prešovským samosprávnym krajom z dopravného pohľadu. Ide o nezanedbateľný krok vzhľadom na fakt, že na tomto území žije 1 milión 600 tisíc obyvateľov a nezamestnanosť sa pohybuje v priemere okolo 20 percent.  Organizátori si uvedomujú, že musia  dopravnú infraštruktúru nastaviť tak, aby bola aj udržateľná. Najmä vzhľadom na nový strategický prístup Európskej komisie pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého hlavnými znakmi sú dôraz na jasné definovanie cieľov a orientácia na výsledky.

 Na konferencii vystúpi päťdesiatka odborníkov z celého Slovenska, ale aj Českej republiky a Maďarska. V štyroch sekciách sa budú venovať dopravnej infraštruktúre a cestnej doprave, koľajovej doprave, logistike, riadeniu a integrovaným dopravným systémom, ale aj ostatným druhom dopravy a cestovnému ruchu. Priblížia aktuálny stav cestnej i koľajovej dopravy – železničnej aj mestskej, ale tiež súčasnú dopravnú infraštruktúru. Ponúknu aj pohľad na rozvoj leteckej dopravy a na situáciu v regióne z hľadiska rozvoja vodnej či cyklistickej dopravy. Viaceré príspevky sa budú zaoberať perspektívami rozvoja jednotlivých dopravných segmentov v nadväznosti na európsky dopravný systém. Dopravní odborníci v neposlednom rade zadefinujú aj problémy, ktoré bránia efektívnemu rozvoju dopravy a cestovného ruchu  na území východného Slovenska. 

Účasť zástupcov médií je vítaná na celej konferencii. K dispozícii bude aj zborník s vybranými príspevkami. 

 Novinárov zvlášť pozývame na:

  1. 1.      Oficiálne otvorenie konferencie v utorok 25. júna 2013 o 9:00 hod.

 a následný krátky brífing, ktorého sa okrem iných zúčastnia:

  • predseda KSK Zdenko Trebuľa
  • primátor mesta Košice Richard Raši
  • štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček

2.   Zhrnutie výsledkov a prezentáciu záverov konferencie, ktoré predstavia v stredu 26. júna 2013 medzi 11:00 – 11:30 hod. odborní garanti jednotlivých sekcií.

Po prezentácii sa podľa záujmu médií uskutoční krátky brífing. 

Viac informácií Vám poskytne:

Zuzana Bobriková

hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Tel.:      055/ 72 68 128    Mobil:  0918 766 001

E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk   www.vucke.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore