Prehľad udalostí

Prehľad podujatí na 28. týždeň – 04.07.2013

Na 28. týždeň nebolo cez RO SSN Košice hlásené žiadne tlačové podujatie.

V dňoch 8. – 12. júla 2013 nás v kancelárii RO SSN Košice nenájdete – máme prímestský tábor Miniškola mladých moderátorov.  V súrnych prípadoch volajte 0903 845 120.

_____________________________________________

INÉ

SVETOVÉ  STRETNUTIE  SLOVÁKOV

Už po dvanásty krát sa uskutoční Svetové stretnutie Slovákov, ktoré bude tentoraz v Košiciach v dňoch 4. – 7. júla 2013. V trojročných intervaloch sa koná nepretržite od roku 1980, pri jeho zrode stál zakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov Štefan B. Roman, rodák z východného Slovenska. Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach pripravila Matica slovenská v spolupráci s Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom a neziskovou organizáciou Košice 2013.  


 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 POTULKY – ŽIDOVSKÉ KOŠICE – DVOJpotulka

Sobota a nedeľa 6. a 7. júla 2013 – Potulky mestom Košice na tému „Židovské Košice“. Málokedy sa dá dostať do synagóg či do mikve. Potulky mestom Košice Vám však odhaľujú aj tajomstvá ukryté za múrmi. Tento raz sa vyberieme exkluzívne do židovských pamiatok. Môžete prísť na západnú trasu v sobotu alebo na východnú trasu v nedeľu alebo na obe trasy (najlepšia voľba). V takom prípade však treba 2 lístky. Zraz pred Vedeckou knižnicou. Podujatie je súčasťou Festivalu židovskej kultúry Mazal tov. Prehliadky s Milanom Kolcunom sa začínajú (v sobotu i nedeľu) o 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00 po slovensky. Turnus o 17:00 je slovensko-anglický v sobotu. Ak ste už boli na tejto téme, môžete si vyskúšať výklad iného sprievodcu než minule. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu i nedeľu o 11:00 (slov.) 16:00 (maď.). Betka Czimová v sobotu i nedeľu o 13:00, 14:30 (slov.) a 16:00 (maď.). Viac info na www.potulka.sk

 _________________________________________

OZNAM

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

Kancelária SSN opäť prijíma žiadosti o vydanie medzinárodných preukazov IFJ. O medzinárodný preukaz môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený členský príspevok na rok 2013. Cena preukazu je 50 € (s DPH) a platí dva roky. Postup pri žiadosti o medzinárodný preukaz IFJ:

– člen SSN pošle  elektronicky –  clenske@ssn.sk alebo poštou – Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava nasledovné údaje: meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,

– 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, pri elektronickom zaslaní vo formáte jpg (jpeg)

– e-mail adresa, telefonický kontakt

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50 € na účet SSN: 4040001102/3100, variabilný symbol 6041

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore