Tlačové správy

Most na Hlinkovej ulici v Košiciach dnes riešil krízový štáb

Dnes (utorok 16.7.2013) zasadal krízový štáb v súvislosti s poškodeným mostom na Hlinkovej ulici v Košiciach. Definitívny statický posudok, ktorý bol doručený v piatok potvrdil narušenie statiky mosta a odporučil urýchlené riešenie situácie, ktorá ohrozuje automobilovú aj železničnú dopravu.

Dôvodom na urýchlené konanie sú prasknuté nosníky, odpadávanie skorodovanej výstuže, miestami pokles mosta až o 15 cm a negatívny statický posudok.  Dočasné riešenia vo forme lešenia a podoprenia nosníkov oceľovou podpornou konštrukciou už boli realizované. V záujme zachovania bezpečnosti boli po predbežnom statickom posudku prijaté obmedzenia v doprave, na základe ktorých bola znížená rýchlosť v danom úseku na 30km/hod. Po vypracovaní statického posudku mosta vedúceho ponad železničnú trať, statici skonštatovali, že pri nečinnosti by mohlo dôjsť k ohrozeniu života, zdravia a majetku. Oficiálne tak potvrdili predbežný posudok zo dňa 7.6.2013.

Deformácia prvých dvoch krajných nosníkov si aj naďalej vyžaduje obmedzenie dopravy, pri ktorom platí zníženie rýchlosti. Krízový štáb sa uzniesol na potrebe urýchleného riešenia situácie a prerozdelil jednotlivým útvarom úlohy súvisiace s vypracovaním podrobnej projektovej dokumentácie, vykonávanie denného monitoringu, ako aj zabezpečenie plánu opráv viac ako 40 rokov starého mosta. „Tento cestný úsek je dôležitou dopravnou tepnou mesta. Využíva ho množstvo vodičov, preto si so všetkou vážnosťou uvedomujeme nebezpečenstvo, ktoré zo súčasnej situácie vyplýva. Robíme všetko preto, aby sme v čo najkratšom čase zabezpečili bezproblémové fungovanie mosta,“ skonštatoval primátor Richard Raši.

 KONTAKT:

hovorkyňa mesta Košice

PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A.

+421 918 937 372,   martina.viktorinova@kosice.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore