Tlačové správy

Začiatok augusta sa na Spiši ponesie v duchu cykloturistiky

Prvé augustové dni budú tento rok na Spiši patriť milovníkom cyklistiky a cykloturistiky. Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ pripravila pre aktívnych cyklistov i širokú verejnosť dve jedinečné cykloakcie, ktorými chce predstaviť Spiš ako ideálny cyklistický región a športovo-turistickú destináciu.

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ (OOCR SPIŠ, www.spis-region.sk) organizuje s podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj a v spolupráci s ďalšími  partnermi a sponzormi v dňoch 2. a 3. augusta 2013 dve vzájomne sa podporujúce cyklo udalosti so zámerom propagácie prírodných krás a cyklotrás Spiša.

Prvou sú extrémne cyklistické nonstop preteky bez podpory Spišských 333 EXTREME“, určené pre nadšencov horskej (MTB) cyklistiky.

Už v tento piatok 2. augusta o 9.00 hod. sa postaví v Poráčskej doline, v stredisku PORAČ PARK relax & sport centrum (www.poracpark.sk), na štart cca 50 odhodlaných pretekárov. Ich úlohou bude zdolať náročných 333 km po vyznačených cykloturistických trasách Spiša, a to v časovom limite max. 48 hodín. Návrat najrýchlejších „cyklo extrémistov“ do cieľa na Poráči sa očakáva už v sobotu, 3. augusta, vo večerných hodinách.

Na preteky sa záujemcovia môžu ešte stále prihlasovať. Propozície, mapu trasy a bližšie informácie k pretekom nájdu na www.333extreme.spis-region.sk.

Pre širokú cyklistickú verejnosť je určené sprievodné podujatie „RODINNÝ DEŇ NA BICYKLI“.

V sobotu 3. augusta od 10.00 hod. bude Poráčska dolina a jej okolie patriť okrem „cyklistov extrémistov“ aj rodinám s deťmi a ostatným priateľom bicykla. V stredisku PORAČ PARK relax & sport centrum je pre nich pripravený bohatý celodenný program. Všetci, ktorí prídu – ako inak na bicykloch, sa môžu tešiť na krst novej cykloturistickej mapy „Cykloregión Spiš I. – južná časť“. Cyklosprievodcovia prevedú záujemcov po vybraných cyklotrasách, ktoré sú vhodné ako pre náročných, tak i pre menej zdatných cykloturistov. Nebudú chýbať rôzne súťaže, aktivity pre deti (animácie, jazda na koni, trampolína, detská diskotéka, fotenie s maskotom), tombola o hodnotné ceny, dobrá country zábava i chutný guláš. A samozrejme podvečer aj povzbudzovanie účastníkov pretekov „Spišských 333 EXTREME“ pri ich dojazde do cieľa. Všetci priatelia pohybu a turistiky na bicykli sú srdečné vítaní.

„Obe, súbežne sa konajúce cyklo aktivity sú súčasťou napĺňania konceptu OOCR SPIŠ so zámerom podporiť rozvoj cykloturistiky na Spiši a s ambíciou využiť zaujímavý potenciál a spojiť celý Spiš (južný, stredný aj severný) ako športovo-turistickú destináciu cestovného ruchu,“ uviedla v tejto súvislosti výkonná riaditeľka OOCR SPIŠ Ing. Zuzana Záborská.

Tieto podujatia priamo nadväzujú na ďalšie aktivity OOCR SPIŠ v oblasti podpory cykloturizmu. Predchádzalo im vydanie spomínanej prvej cykloturistickej mapy Južného Spiša v náklade 7 000 ks v spolupráci s občianskym združením Rozvoj Spiš a s Klubom slovenských turistov. Na mape je vyznačených 24 cykloturistických okruhov v dĺžke spolu cca 1000 km.  „OOCR SPIŠ v tomto roku plánuje vyznačiť ešte ďalších sedem cykloturistických trás a vydať podrobnejšieho cykloturistického sprievodcu, ktorý priblíži návštevníkom Spiša jeho bohatú cykloturistickú ponuku,“ ozrejmil najbližšie plány OOCR SPIŠ Mgr. Vladimír Nováček, podpredseda Predstavenstva OOCR SPIŠ.

 Kontakty:

  • Ing. Zuzana Záborská – výkonná riaditeľka OOCR SPIŠ,

             riaditel@spis-region.sk; +421 917 636 220

  • Ing. Pavol Bečarik – člen OOCR SPIŠ a riaditeľ pretekov „Spišských 333 EXTREME“,

             p.becarik@becarik.sk; +421 905 326 164

  • Mgr. Vladimír Nováček – podpredseda predstavenstva OOCR SPIŠ a koordinátor vydania cykloturistickej mapy „Cykloregión Spiš I. – južná časť“,

          vlad37o@isternet.sk; +421 905 547 052

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ, www.spis-region.sk, bola založená v marci 2012 v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. V súčasnosti má 20 členov (12 podnikateľských subjektov a 8 samospráv) a pôsobí na území Spiša.

OOCR SPIŠ vytvára aktívnu platformu cieľavedomej spolupráce širokého spektra samospráv, podnikateľských subjektov, odborných organizácií, vzdelávacích inštitúcií a subjektov neziskového sektora pôsobiacich v oblasti a odvetví cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni.

OOCR SPIŠ združuje subjekty súkromného a verejného sektora a je organizáciou vytvorenou na báze partnerstva, ktoré prijíma nové výzvy v rozvoji cestovného ruchu na území Spiša a vytvára nástroje a prostriedky pre ich realizáciu.

OOCR SPIŠ chráni záujmy svojich členov a podporuje činnosť svojich členov pri realizácii stratégie a spoločne definovaných záujmov a cieľov rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti, v destinácii SPIŠ.

Hlavným zámerom OOCR SPIŠ je vytvoriť z historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt v spolupráci s ďalšími OOCR na jeho území celosvetovo významnú a navštevovanú turistickú destináciu.

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore