Tlačové správy

Voliť sa bude na 850 miestach v 11 obvodoch Košického kraja

V sobotu 9. novembra 2013 o 7:00 hodine sa v Košickom samosprávnom kraji otvorí 850 volebných miestností, v ktorých si budú môcť voliči vybrať svojich zástupcov do orgánov regionálnej samosprávy. Voľby potrvajú jeden deň, miestnosti sa zatvoria v sobotu o 22:00 hodine.

Kandidátne listiny podalo 26 politických subjektov a 73 nezávislých kandidátov. Spolu sa o poslanecký mandát uchádza 398 kandidátov, traja sa kandidatúry vzdali. Na post predsedu Košického samosprávneho kraja bolo podaných desať kandidátnych listín, z toho osem podali politické subjekty a dve nezávislí kandidáti.

V prípade, že ani jeden z kandidátov na predsedu nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, sa 23. novembra uskutoční druhé kolo volieb predsedu. V ňom sa zídu dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Pokiaľ ide o voľbu poslancov, mandát získa kandidát, ktorý v danom volebnom obvode dostane od voličov najviac platných hlasov.

Predsedníčkou 14-člennej Volebnej komisie KSK je Jana Rubická (Nová väčšina – Dohoda D. Lipšic), podpredsedom Peter Seman (KSS). Sídlo Volebnej komisie KSK je v budove Úradu regionálnej samosprávy a sídla 11 obvodných  volebných komisií v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Podľa Zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov Zastupiteľstvo KSK určilo uznesením 11 volebných obvodov, v ktorých budú obyvatelia kraja v priamych voľbách vyberať 57 poslancov.

V 11 volebných obvodoch sa bude voliť nasledovne:

 • vo voleb. obv. č. 1 – Košice I., ktorý zahŕňa 6 mestských častí, bude zvolených 5 poslancov
 • vo voleb. obv. č. 2 – Košice II., ktorý zahŕňa 8 mestských častí, bude zvolených 6 poslancov
 • vo voleb. obv. č. 3 – Košice III., ktorý zahŕňa 2 mestské časti, budú zvolení 2 poslanci
 • vo voleb. obv. č. 4 – Košice IV., ktorý zahŕňa 6 mestských častí, budú zvolení 4 poslanci
 • vo voleb. obv. č. 5 – Košice – okolie, ktorý zahŕňa 114 obcí a miest, zvolia 8 poslancov
 • vo voleb. obv. č. 6 – Gelnica, ktorý zahŕňa 20 obcí a miest, budú zvolení 2 poslanci
 • vo voleb. obv. č. 7 – Michalovce, ktorý zahŕňa 78 obcí a miest, bude zvolených 8 poslancov
 • vo voleb. obv. č. 8 – Rožňava, ktorý zahŕňa 62 obcí a miest, bude zvolených 5 poslancov
 • vo voleb. obv. č. 9 – Sobrance, ktorý zahŕňa 47 obcí a miest, budú zvolení 2 poslanci
 • vo voleb. obv. č. 10 – Spišská Nová Ves, ktorý zahŕňa 36 obcí a miest, zvolia 7 poslancov
 • vo voleb. obv. č. 11 – Trebišov, ktorý zahŕňa 82 obcí a miest, bude zvolených 8 poslancov

Občania vo svojich obvodoch dostali písomné oznámenie o mieste a čase konania volieb. Hlasovacie lístky budú mať k dispozícii priamo vo volebných miestnostiach. Na jednom lístku zoznam kandidátov pre voľbu predsedu, z ktorých si vyberú jedného. Na druhom lístku kandidátov pre voľbu poslancov. Maximálny počet kandidátov, ktorý môžu označiť, je v každom obvode iný. Je vyznačený na hlasovacom lístku. Občan môže označiť menej kandidátov. V prípade, že označí viac kandidátov, ako je stanovené, jeho hlasovací lístok bude neplatný. 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa v tomto roku uskutočňujú štvrtýkrát a po tretíkrát  za ich organizáciu a priebeh zodpovedajú samosprávne kraje spolu s  úradmi štátnej správy a Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Priebežné neoficiálne výsledky volieb by sa mali objaviť na portáli www.volbysr.sk a na internetovej stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk v sobotu 9. novembra 2013 po 22:00 hodine. Oficiálne výsledky za samosprávny kraj zverejní krajská volebná komisia a za Slovenskú republiku Ústredná volebná komisia.

Zuzana Bobriková

hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Tel.:           055 72 68 128      Mobil:       0918 766 001

E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore