Tlačové správy

Festival PUBERŤÁK 2013

Festival PUBERŤÁK  v dvojročných intervaloch prezentuje to najlepšie, čo v oblasti divadelného umenia pre tínedžerov vzniklo. Ide o nekomerčný divadelný projekt so zameraním na staršie deti a mládež, ktorý nadviazal na tradíciu medzinárodných festivalov činoherného divadla pre deti a mládež.

Festival PUBERŤÁK 2013  je jedinečný, nakoľko zapĺňa umelecký tvorivý a prezentačný priestor o ktorý z rôznych dôvodov nielen divadelníci neprejavujú záujem. Zároveň tento festival oslovuje divákov najproblematickejšej vekovej kategórie.  Dnes je na Slovensku len málo profesionálnych divadiel, ktoré cielene komunikujú s touto vekovou kategóriou, teda s mládežou a podľa toho aj vyberajú svoj repertoár. Práve preto je inšpiratívna účasť zahraničných súborov. Zámerom festivalu je podporiť a inšpirovať tvorcov k systematickej divadelnej – umeleckej – edukačnej práci s mladým publikom.

Z profesionálnych divadiel sa aktuálneho ročníka zúčastní:
Komorné divadlo Martin s divadelným sitcomom www.narodnycintorin.sk časť.1
TICHO a spol. Bratislava s grotesknou feériou DÉJÁ  VU
Bábkové divadlo Žilina s lokálnou fraškou KATA DCÉRA KATA
Divadlo LAB – VŠMU  s hrou TOP GIRLS
Divadlo LUDUS uvedie ACTA PSYCHOPATA
Teatro Ragazzi z Talianska uvedie pantomimickú klauniádu NA CESTE (per la strada) venovanú filmom F.Felliniho

V tom roku sa na festivale budú prezentovať aj divadelné súbory tínedžerov:
Theater der Jugend, Divadelný klub II. Wien  s inscenáciou AKO TIKÁ ČAS
DS LANO – ZUŠ J. Kresánka  s kabaretom Bar u Etka/-y
Divadlo JA, ZUŠ Jána Albrechta spracovaním príbehu Rómea a Júlie s názvom MAJÚ  NÁS(Ť)
škola Ludus – SZUŠ, Palackého uvedie PYTAČKY od A.P.Čechova

Festival PUBERŤÁK 2013 má ambície nielen umelecké v ponuke originálnych divadelných predstavení pre tínedžerov, ale môže mať tiež nezanedbateľný spoločenský význam ako ponuka alternatívnej a kvalitnej protiváhy v prostredí globalizácie a komercionalizácie kultúry.

Miestom festivalu je Bratislava v  Divadle LUDUS (Tower 115), divadle Ticho a spol. a v divadle LAB –VŠMU. Termín: 18.11.2013 – 21.11.2013

„PUBERŤÁK 2013“ je podujatie, ktoré nemá v oblasti divadelnej tvorby obdobu na Slovensku.  Dramaturgia festivalu sa orientuje na ponuku divadelných projektov, ktoré prinášajú okrem originálneho umeleckého stvárnenia hlavne témy, ktorými žijú mladí tu a teraz.

Kontaktná osoba: Peter Kuba, predseda ASSITEJ – Slovensko a umelecký šéf Divadla Ludus
mobil: +421 905 218 088
tel.: +421 2 5463 0765
e-mail: kuba@ludusdivadlo.sk
www.ludusdivadlo.sk  

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore