Tlačové správy

Technickej akadémii na Spiši pribudnú dve nové pracoviská

Dve nové pracoviská – laboratórium elektroniky a špecializovanú učebňu počítačových sietí – otvára v utorok 17. decembra 2013 o 11:00 hod. pre vzdelávanie svojich žiakov Technická akadémia na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Obe sa stanú súčasťou rozsiahleho Centra odborného vzdelávania, ktoré na škole funguje od roku 2009.

Škola v posledných rokoch prešla výraznou transformáciou. Popri odboroch zameraných na strojárstvo, vzdeláva študentov v oblasti mechatroniky, logistiky a v odbore technické lýceum ich pripravuje na vysokoškolské štúdium. Mnohí študujú elektrotechniku orientovanú na počítačové systémy a siete. A najmä im by mali obe učebne pomôcť pri získaní odborných zručností.

Laboratórium elektroniky bolo vybudované v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu budovania centier odborného vzdelávania. „Projekt mohlo ministerstvo podporiť len vtedy, ak škola preukázala, že tretinu z celkových nákladov na jeho financovanie získa od zamestnávateľa, prípadne od stavovskej alebo profesijnej organizácie,“ hovorí riaditeľ Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi Ladislav Ruttkay. „Uznanie a poďakovanie preto patrí spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, ktorá poskytla päťtisíc eur. Rovnakou sumou prispel zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj a ministerstvo školstva.

Finančné prostriedky boli využité na kompletné vybavenie laboratória výpočtovou technikou, softvérom a modernými prístrojmi a zariadeniami pre oblasť elektroniky a mikroprocesorovej techniky. Okrem laboratória začne žiakom slúžiť kompletne vybavená učebňa zameraná na vyučovanie počítačových systémov a sietí. Prostriedky na jej vybudovanie získala škola aj z vlastných aktivít – vzdelávania zamestnancov iných firiem v priestoroch COV. Ku skvalitneniu techniky prispela aj nezisková organizácia Aptech Europe, ktorá škole poskytla 19 routrov a 15 zosilňovačov počítačového signálu.

„Veríme, že takýto model financovania pomôže zatraktívniť technické vzdelávanie a priblíži ho požiadavkám praxe,“ dodal Ladislav Ruttkay.

Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi má v súčasnosti 400 žiakov v odboroch Mechatronika – programovanie robotov a CNC strojov, Strojárstvo – grafické systémy, Strojárstvo – stavba automobilov, Technické lýceum, Logistika, Elektrotechnika – počítačové systémy a siete. Škola sa môže pochváliť výraznými úspechmi nielen v rámci Slovenska. V roku 2008 a 2009 získal Peter Fulla bronzovú a striebornú medailu na svetovej olympiáde v informatike a v roku 2013 Vendelín Holubčík 3. miesto na národnej súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže – CASTIC v čínskom Nanjing.

Viac informácií poskytne:
RNDr. Ladislav Ruttkay,  riaditeľ školy
Technická akadémia
Hviezdoslavova 6
052 01  Spišská Nová Ves
tel.č.: 053/4466249                mail:  skola@tasnv.sk
web:   www.tasnv.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore