Tlačové správy

Dve desaťročia Múzea Vojtecha Löfflera Košice

Toto kultúrne zariadenie  je príspevkovou organizáciou mestskej časti Košice- Staré Mesto. Bolo zriadené z daru  významného miestneho sochára Vojtecha Löfflera (aj Löffler Béla, 1906-1990) mestu  a slávnostne otvorené dňa 17. decembra 1993. Po smrti  Kláriky Löfflerovej, rod. Schönherzovej (1910- 1999), druhej manželky  majstra, bolo múzeum 8. februára 2002 rozšírené o bývalú obytnú časť objektu.

Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov 20. storočia, kedy V. Löffler začal napĺňať  svoj individuálny výtvarný program, boli prechodným či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov  výtvarníkov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász – Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jassusch, Sipos, Feld, Reichental, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) – väčšinou osobní priatelia V. Löfflera.

Poslaním tohto zariadenia je :

  • spravovať, ochraňovať, odborne spracovávať a sprístupňovať darovaný, zdedený zbierkový  fond umeleckých predmetov za účelom jeho zachovania, ako aj využívania k výchove a kultúrnej rekreácii verejnosti, 
  • napomáhať rozvoju výtvarného umenia v meste –  spoluprácou i pomocou najmä začínajúcim umelcom pri rozvíjaní ich  tvorivej aktivity,
  • poskytovať platené a neplatené služby a vykonávať hospodársku činnosť úzko súvisiacu s poslaním múzea.

V súlade so zriaďovacou listinou  múzeum  vo svojej stálej expozícii  prezentuje mnoho výtvarných prác  sochára Löfflera, časť zbierky autoportrétov, výber obrazov  od  niekoľkých známych umelcov tohto regiónu. Súčasťou stálej expozície je aj pamätná izba Löfflerovcov.

Vo  výstavných priestoroch na prízemí  sa ročne uskutoční  7 – 8  výstav  z oblasti súčasného umenia. ( J. Bartusz, M. Bartuszová, V.Jeník, D. Sadovská, J.Amrich, I. Csudai, S. Filko, B. Ondreička, J. Hanimann , M. Mathis, A. Daučíková, Z. Zwick, M. Podprocký, P. Megyesi, M. Blažo, L. Újvárossi, A. Popp, V. Bara, J. Szajna, T. Urbán, Borgó, E. Binder, E. Vargová, J. Lešková, P. Čierna, T. Blonský, Vl. Eliáš, Zb. Prokop, J. Štreit, U Rondinone …)

Tieto projekty sú zamerané na:

  • mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény, s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
  • prezentáciu výsledkov mladej, resp. nastupujúcej generácie výtvarníkov
  • šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne. Aktívna  medzinárodná spolupráca  pri  výmene výstav s galériami v Maďarsku, Poľsku, Českej  republike a Rumunsku je významným prínosom  pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohto regiónu.

V malých  výstavných priestoroch na prvom poschodí  prebiehajú od februára 2002  komorné výstavy predovšetkým tých výtvarníkov, ktorých autoportréty sa nachádzajú v našej zbierke(J. Jakoby, S. Kővári- Kačmarík, L. Csordák, F. Reichental, A.Eckerdt, Š.Filep, I. Ďurišin, J. Kornucik, M. Spoločníková, L. Feld, A. Duncsák, F. Patočka, E. Zmeták…)

Popri výstavnej činnosti múzeum organizuje tvorivé dielne s tematikou výtvarného umenia, besedy a priateľské stretnutia s umelcami, prezentácie kníh, večery hovoreného slova. Týchto podujatí bolo doteraz niekoľko desiatok. Dobrú úroveň majú aj  komorné hudobné koncerty, organizované v priestoroch stálej expozície a na dvore.

Múzeum poskytuje svojim návštevníkom lektorský výklad, predaj katalógov k výstavám, propagačného  materiálu a porcelánových kópií malých plastík majstra Löfflera.

Múzeum Vojtecha Löfflera aktívne spolupracuje s Východoslovenským múzeom v Košiciach, Východoslovenskou galériou v Košiciach, Konzervatóriom v Košiciach, Katedrou výtvarného umenia a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Galériou mesta Bratislavy, Štátnou galériu v Banskej Bystrici,  Šarišskou galériou v Prešove, Považskou galériou v Žiline, Štátnym divadlom v Košiciach a ďalšími inštitúciami a organizáciami.           

Riaditeľom múzea  bol do októbra 1999 Mikuláš Kekeňák, od októbra 1999 tento post zastával Mgr. Jozef Gazdag a od mája 2012 je riaditeľka múzea Mgr. Milena Gašajová.

Návštevné hodiny :

  • utorok – sobota   10:00 – 18:00 hod.
  • nedeľa                     13:00 – 17:00 hod.
  • V pondelok je múzeum zatvorené.
  • V piatok dopoludnia je bezplatný vstup.

Informácie:    

tel/fax :     055/62 230 73   tel.:           055/62 232 34  mail: lofflermuzeum@post.sk

Mgr. Milena Gašajová, riaditeľka MVL

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore