Tlačové správy

Krištáľové krídlo 2013 získali aj osobnosti projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Z dvanástich ocenených osobností slovenskej vedy, umenia, kultúry, športu, medicíny a hospodárstva si včera večer v Slovenskom národnom divadle prevzali Krištáľové krídlo 2013 dve, ktoré významným spôsobom prispeli k úspechu projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Quasars Ensemble na otvorení Kasární/Kulturparku, foto: Tomáš Čižmárik

Quasars Ensemble na otvorení Kasární/Kulturparku, foto: Tomáš Čižmárik

 

Irakli Eristavi si prevzal Krištáľové krídlo 2013 v kategórii architektúra. Porota ocenila jeho projekt rekonštrukcie bývalých kasární ktp. Jaroša v Košiciach, ktoré boli zrekonštruované na najmodernejší multifunkčný kultúrny komplex na Slovensku – Kulturpark. V kategórii hudba si ocenenie prevzali členovia súboru Quasars Ensemble. Najvýraznejším počinom tejto formácie v roku 2013 bolo podľa poroty vydanie profilového CD s dielami Arnolda Schönberga, Alexandra Albrechta a Paula Hindemitha.

„V Košiciach vnímame toto výrazné zastúpenie medzi ocenenými osobnosťami ako významné ocenenie úspechu celého projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Je potvrdením nadčasových zmien a nastavením rozvojových procesov, ktoré priniesol tento výnimočný projekt v dejinách samostatného Slovenska, meniaci celé kultúrne prostredie v našom meste a regióne. Rokom 2013 tento projekt neskončil, ale naopak, začal novú éru rozvoja moderného mesta,“ komentoval ocenenie primátor mesta Košice Richard Raši.

Výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Ján Sudzina dodal, že „prínos oceneného hudobného telesa Quasars Ensemble spočíva najmä v tom, že úspešní umelci, väčšinou rodáci z Košíc a východného Slovenska, sa vracajú po získaní medzinárodného renomé domov, aby svojimi skúsenosťami a vysokou umeleckou kvalitou prispeli k ďalšiemu skvalitňovaniu kultúrneho prostredia v meste a regióne a k výchove nových talentov a vyspelejšieho publika.“

KONTAKT:

ice PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A.

+421 918 937 372, martina.viktorinova@kosice.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore