Tlačové správy

Vínny dvor v Malom Horeši

Základné informácie o projekte:

Živé tradície–Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš / „Élő Hagyományok–Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonzerő és infrastruktúra fejlesztése” (skrátený názov: Vínny dvor), realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007-2013. Vedúci partner: Obec Hercegkút (HU); kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0297.

  • Názov stavby: DOM SPOLOČENSKÝCH SLUŽIEB A VÍNNY DVOR
  • Miesto stavby: MALÝ HOREŠ
  • Celkový rozpočet: 576 098,- EUR 

                                               – z toho z ERDF: 489 683,30 EUR     

                                              – ŠR: 57 609,80 EUR 

                                            – 5% z vlastných: 28 804,90 EUR

  • Začiatok projektu: september 2012      Ukončenie projektu: august 2014

 Na prvej tlačovej besede boli podané základné informácie o projekte s názvom „Živé tradície–Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš (VÍNNY DVOR)“, ktorý je realizovaný  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007-2013 s celkovým rozpočtom 576 098,- Eur. Ako už z názvu projektu vyplýva, ide o cezhraničnú spoluprácu medzi obcou Malý Horeš a obcou Hercegkút, ktorá je zároveň vedúcim partnerom projektu.

V krátkosti o niektorých základných údajoch –  projekt rieši rekonštrukciu bývalého rodinného domu, neskôr využívaného pre účely HOPZ Malý Horeš. Z toho dôvodu boli  v tom čase prevedené stavebné úpravy – vybudovali sa kancelárie, počítačová a internetová sieť. V zadnej časti bola vybudovaná prístavba.

Obec sa rozhodla zrekonštruovať tento objekt na dom spoločenských služieb a vínny dvor. Pribudne aj vínna studňa a turisticko-náučný chodník. Chodník bude spájať vínnu studňu cez malý drevený mostík s domom spoločenských služieb a vínnym dvorom a bude pokračovať smerom k vínnym pivniciam.

Malý Horeš patrí k známym vínnym obciam v Medzibodroží (mimo Tokajskej oblasti), ktorý je dôležitou turistickou atrakciou Košického kraja. Preto účelom a prioritami projektu nie je iba rozvoj infraštruktúry a turistickej príťažlivosti vínnych pivníc, ale aj využitie turistického potenciálu, rozvíjanie turistických atrakcií a spestrenie vínnej turistiky v obci Malý Horeš. Projekt prispieva aj k rozvoju súkromných vlastníkov vínnych pivníc a tým vytvára dobrý zážitok z vínnej turistiky.

Zrealizované aktivity projektu:

Súčasná situácia, aktuálny stav – t.č. máme za sebou 17 mesiacov implementácie projektu, t.j. cca 70%.

Vonkajšia časť stavby je hotová, budova má novú strechu, obvodové steny sú tepelne izolované, vo dvore je vybudovaný altánok za účelom ochutnávok vín a oddych turistov. Chodník je hotový a bude spájať vínnu studňu s domom spoločenských služieb a vínnym dvorom. Zároveň slúži aj miestnym obyvateľom pri ich každodennom živote, krášli ich prostredie a zvyšuje ich bezpečnosť pri cestnej premávke.

Pokračuje sa úpravami vo vnútornej časti budovy – vymenené sú vonkajšie a vnútorné okná, dvere, podlahová krytina, hygienický blok. V budove sa postupne dotvára konferenčná miestnosť pre asi 40 účastníkov, kancelária pre vinárov, vinohradníkov, členov urbariátu, dve hosťovské izby, internetová kaviareň, informačné centrum, výstavný priestor, sklady, nové hygienické zariadenia.

Aktuálne sa pracuje na vybavení vnútorných priestorov kancelárskym zariadením, svietidlami, zariadením do hosťovských izieb, vybavením počítačov do internetovej kaviarne, vybavením projektorov, stolov a stoličiek do konferenčnej miestnosti, vybavením informačného pultu a vitrín do informačného centra a do výstavných priestorov.

Implementácia projektu napreduje podľa časového harmonogramu, počas realizácie projektu sa nevyskytli  žiadne riziká, žiadne komplikácie.

Pre verejnosť je sprístupnená webová stránka  – http://www.vinnydvor.sk/ – kde sú dostupné informácie o projekte, k dispozícii je fotodokumentácia stavby s časovým prehľadom a informácie o publicite projektu.

Mgr. Edita Šantová, projektový manažér, RRA Dolný Zemplín, Trebišov

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore