Tlačové správy

V Košickom kraji začína rekonštrukcia 154 km ciest

Na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji sa čoskoro začne so súvislými rekonštrukciami vyše 154 kilometrov ciest a 9 mostov, ktoré sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Košický samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, prioritná os: 5 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu vyše 23 miliónov eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent.

Aj keď režim zimnej údržby ciest ešte nebol ukončený a oficiálne potrvá do konca marca, vďaka priaznivým poveternostným podmienkam zhotoviteľ – EUROVIA SK a. s. – už 3. marca prevzal staveniská, ktoré sú súčasťou projektov Cesty KSK 7 – 9, teda Spišská Nová Ves a Gelnica, Trebišov a Sečovce, Michalovce a Sobrance. Staveniská v projekte Cesty KSK 10 – Rožňava prevezme zhotoviteľ (Strabag s. r. o. ) neskôr, pretože ide o úseky v horských oblastiach, kde ešte pretrváva chladné počasie a zimná pohotovosť. V projekte Cesty KSK 6 Košice – okolie je vo finálnej fáze proces verejného obstarávania. Po jeho uzavretí bude nasledovať kontrola na riadiacom orgáne, predpokladaný začiatok prác je v apríli až máji 2014.

Pri rekonštrukciách budú obnovené napríklad frekventované úseky ciest III. triedy medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami, v obci Markušovce, ale aj cesta zabezpečujúca prístup k unikátnemu drevenému kostolíku – pamiatke UNESCO v obci Ruská Bystrá. Obnovy sa dočkajú aj cesty III. triedy do obcí Vinné, Budkovce, Sliepkovce či Jenkovce. Obyvatelia Hnileckej doliny, ako aj Mlynkov sa dočkajú obnovy cesty II/546 spájajúce obce Hnilec – Švedlár a Nálepkovo a Závadku a cesty II/535 a II/533 spájajúcej obce Mlynky – Dedinky. Sanovaný bude napríklad most ponad železničnú trať v obci Kysak, či most pred vstupom do obce Veľký Folkmár. Obnovy sa dočká aj exponovaná časť cesty III/0502211 Sečovce – Zemplínska Teplica, ktorú poškodzuje ťažká kamiónová doprava pri vyhýbaní sa spoplatneným úsekom.

Práve na tomto úseku cesty III/050211 Sečovce – Zemplínska Teplica už zhotoviteľ aktuálne začal so stavebnými prácami v rámci projektu Cesty KSK 8. Podobne začali práce na ceste III/547012 spojka Opátka v projekte Cesty KSK 7. V projekte Cesty KSK 9 sa začalo robiť na úsekoch Falkušovce – Dúbravka a Hatalov. Všetky aktuálne dopravné obmedzenia, súvisiace s realizáciou týchto projektov, sú periodicky uverejňované na stránke www.scksk.sk

Ďalšie finančné prostriedky získal KSK aj na obnovu povodňami poškodených úsekov ciest v okrese Gelnica. V projekte Cesty KSK 12 schválil riadiaci orgán nenávratný finančný príspevok vo výške 1,85 mil. eur na desaťkilometrový úsek cesty  II/546 Švedlár – Stará Voda – Nálepkovo – Hnilčík. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa, práce sa budú realizovať ešte v tomto roku.

Cesty   KSK 6 Košice   – okolie

24,082 km

3 529 771,60   €

prebieha VO

Cesty   KSK 7 Sp.   Nová Ves a Gelnica

31,786 km

5 089 000,01   €

EUROVIA SK a.s.

Cesty   KSK 8 Trebišov   a Sečovce

30,652 km

4 298 700,00   €

EUROVIA SK a.s.

Cesty   KSK 9 Michalovce   a Sobrance

27,620 km

3 902 799,99   €

EUROVIA SK a.s.

Cesty   KSK 10 Rožňava

30,611 km

4 939 125,00   €

Strabag s.r.o.

Cesty   KSK 12 Povodne   – Gelnica

10,001 km

1 853 692,54   €

prebieha VO

spolu

154,752 km

23 613 089,14€

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Mobil:       0918 766 001  E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk           www.vucke.sk

14. marca 2013

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore