Tlačové správy

Oáza má doslova „Projekt na zjedenie“….

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil v novembri 2013 grantovú výzvu pod názvom „ Energia pre život“.  Oáza nádej – pre nový život n.o. ( Oáza  n.o)   využila túto možnosť prezentovať sa  okamžite. A  nakoniec pri konečnom posudzovaní  uspela a získala rovných 10 000 €, ktoré použije na výchovno-vzdelávací projekt v Bernátovciach.

Peter Gombita, riaditeľ n.o. Oáza – nádej pre nový život hovorí : „Projekt na zjedenie“ je  o pestovaní  bio zeleniny, ktorú zužitkujú tí najchudobnejší. Oáza má v správe viac ako jeden kilometer kvalitnej pôdy. Už po druhý krát, sa snažíme v našich skleníkoch  dopestovať     vlastnú  zeleninu a ovocie.  Za úspech považujeme to, že   sme si vlani (2013) mohli v Oáze  dopomôcť  úrodou k zdravšiemu jedálničku a  čosi sme aj predali na trhu. Financie takto získané sme opäť investovali do nákupu priesad, semien a bio – hnojív. Vďaka podpore Slovenských elektrární dokážeme nasadiť teraz viac zeleniny navyše pribudne skleník, ktorý bude vykurovaný, môžeme tiež vykopať  studňu a  opraviť  zavlažovacie zariadenie. To už je  po starých „gazdoch“ v dezolátnom stave. V roku 2014 plánujeme časť našej bohatej úrody rozdať najchudobnejším rodinám na Lunik IX a rodinám, s ktorými spolupracuje o.z. Maják nádeje v Košiciach “..  

Do dobre fungujúcich skleníkov sa prihlásili na odbornú prax aj študenti zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach ( SOŠPaSnV).

Nemáme veľa príležitosti kde  študentov zoznámiť s praxou, preto sme privítali túto možnosť zapojiť sa do „Projektu na zjedenie“, tvrdí  Rozália Juhászová, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie“.

Okrem stredoškolákov sa v Bernátovciach  učia pestovať zemiaky, cibuľku, mrkvu a iné zdravé  produkty aj Rómovia z Luníka IX. Prostredníctvom Saleziánov don Bosca, ktorí pôsobia na Luniku IXsa  v (Oáze n.o.)  organizujú pravidelne brigády.

P. Gombita hovorí: „ Táto výzva bola jedinečná  najmä v tom, že bolo možné žiadať prostriedky  bez obmedzenia. Mnoho dobrých grantov je špecifických a nie je v nich veľakrát možné žiadať financie na  rekonštrukcie , mzdy a náklady spojené s administráciou konkrétnych projektov, preto nás to zaujalo. Sme preto veľmi radi, že sme nakoniec uspeli, pretože práve spomínané položky sú vždy  najdrahšie  v rozpočte. No, okrem rekonštrukcie skleníkov sme Enelu  ponúkli možnosť  navrátiť ľudí k pôde doslova ich koreňom. Záhradnícke zručnosti získané u nás totiž môžu neskôr uplatniť všetci na trhu práce“..

Barbara Henterová Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, ktorá dlhodobo zastrešuje programy zamerané na riešenie problematiky bezdomovectva vysvetľuje stratégiu firmy:  „ V rámci našej  stratégie spoločenskej zodpovednosti (SZ) podporujeme  rôzne oblasti, pričom najväčší dôraz kladieme  práve na sociálnu oblasť. Sociálne projekty podporujeme pod hlavičkou programu Energia pre život, ktorého kľúčovou oblasťou podpory je riešenie problematiky bezdomovectva  a iných marginalizovaných skupín obyvateľstva. Sme totiž presvedčení, že práve tieto témy predstavujú jednu z najpálčivejších potrieb spoločnosti a zároveň stoja kvôli svojej kontroverznosti na okraji záujmu  donorov.

Do výzvy „Energia pre život“ sa zapojila viac ako 20 – tka organizácií z celého Slovenska. Henterová objasňuje: „ Žiadosti čo nám prišli  boli veľmi rôznorodé. Niektoré z nich boli zamerané na špecifické témy, iné komplexnejšie. Okrem podpory 4 organizácií, s ktorými spolupracujeme v danej oblasti už dlhodobo, sme sa rozhodli po prvý raz podporiť nový projekt a nadviazať spoluprácu s Oázou. Oslovil nás jej jedinečný koncept a udržateľnosť“.

Projekt na zjedenie by mal byť ukončený do konca novembra 2014, aktivity však budú  pokračovať aj naďalej tak aby sa stala garden terapia  dlhodobo udržateľná.

Kontakt pre média:

Peter Gombita, riaditeľ n.o. Oáza – nádej  pre nový život

0905202783

Oáza -nádej pre nový život n.o. poskytuje sociálne služby pre viac ako 140 chudobných v útulku a nocľahárni v Záhrade Bernátovce . Medzi jej obyvateľmi sú ľudia handicapovaní po výkone trestu, ale aj duševne chorí.   Medzi jej podporovateľov patrí Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, firmy a donori.  Riaditeľom je Mgr. Peter Gombita, katolícky farár. O chudobných sa tu starajú sociálni pracovníci,  zdravotná sestra, právnik a psychológ. Oáza poskytuje služby v oblasti  animoterapie, biblioterapie  a dramatoterapie. Pozitívne výsledky dosahuje najmä v pracovnej terapii, vďaka čomu sa môže „neziskovka“ neustále  rozvíjať. Pomocou webu www.lacnavypomoc.sk vyhľadáva pre nezamestnaných klientov brigádu, či prácu. Proti predsudkom a negatívnemu obrazu o chudobe neustále bojuje organizovaním dobrovoľníckych dní s podnikmi v regióne, tvorivé dielne, besedy na školách a rôzne kultúrne podujatia pre verejnosť.  Za svoje nemalé úsilie a činnosť dostala Oáza už niekoľko ocenení za filantropiu .

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore