Aké mimoriadne nebezpečenstvá sú spojené s kamiónovou dopravou

Dátum - Čas
14. 10. 2019 - 10:00 - 11:00

Miesto konania
zasadačka domu novinárov


Agentúra pre medzinárodnú cestnú dopravu (AMCD) si Vás dovoľuje pozvať na tlačovú konferenciu, na tému:

 „Miliardové škody z kamiónovej dopravy, sudcom nie je jasné, aké mimoriadne nebezpečenstvá sú spojené s touto dopravou. A čo s novými spôsobmi pašovania cigariet z tretích krajín ?“

           Z obdobia predchádzajúcich rokov vznikli obrovské miliardové škody z medzinárodnej cestnej (kamiónovej) dopravy predovšetkým v Ruskej federácii, pretože sa vykonávali veľmi rozsiahle daňové, colné a finančné podvody v rámci tejto dopravy. V súčasnosti nie sú skončené viaceré súdne prípady ani po roku 1999, ktoré sa dotýkajú práve týchto medzinárodných dopravcov. 20 až 25-ročné prípady. Otvorene povedané, sudcom nie je jasné, čo všetko z praktického hľadiska v súvislosti s aplikáciou medzinárodných dohovorov predstavuje kamiónová doprava. Inak povedané sudcom je táto problematika značne vzdialená, a preto sa nevedia v nej orientovať. Otázka znie: rozumejú tejto problematike ? Rozhodnutia súdov poškodzujú týchto dopravcov.

Už sme sa viackrát zaoberali problematikou pašovania cigariet z tretích štátov. Ide stále o veľmi aktuálnu problematiku. Objavili sa úplne nové spôsoby pašovania cigariet. Zastávame názor, že opatrenia EÚ nie sú dostatočné, sú prekonané, pretože nereagujú na súčasný „trend“ v pašovaní cigariet. V každom prípade je preto viac ako potrebné vytvoriť špeciálne zázemie profesionálov a vychádzať predovšetkým z praktických poznatkov a skúseností, ktoré tu v značnej miere absentujú.

 Kontaktná osoba:  JUDr. František T u r á k, frantisek.turak@atlas.sk

Poloha na mape

Načítanie mapy…

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore